รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ไฟเซอร์ สำหรับเด็ก-ผู้ใหญ่ แบบลงทะเบียนเช็คที่นี่

16 เมษายน 2565

อัพเดทจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ไฟเซอร์ เข็ม 1, 2, 3, 4 สำหรับเด็ก-ผู้ใหญ่ ใน กทม.-นนทบุรี แบบลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี เป็น ไฟเซอร์ สำหรับเด็ก (ไฟเซอร์ฝาส้ม) และ ผู้ใหญ่ (ไฟเซอร์ฝาม่วง) เข็ม 1, 2, 3 และ 4 เพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคหากเกิดการติดเชื้อโควิดเกิดขึ้นโดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนล่วงหน้าได้เพื่อล็อกวันและเวลานัดหมายก่อนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ ใน กทม. และจังหวัดนนทบุรี ตรวจสอบรายละเอียดได้เลย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เปิดให้ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดไฟเซอร์ ( Pfizer) เข็มกระตุ้นที่ 2, 3 และเข็มที่ 4 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป

สามารถลงทะเบียนเลือกวัน-เวลา รับบริการวัคซีนได้ (ปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยการสแกน QR Code หรือ คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่ ทั้งนี้ ระบบจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้ามาจองสิทธิ์ครบจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน และเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ตามวัน เวลา ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

รพ.จุฬาลงกรณ์เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

ประกาศเปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 สำหรับเด็กอายุ 5 - 11 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2553 - 2560) และเข้ารับวัคซีนตามวัน เวลาที่ รพ.กำหนด โดยลงทะเบียนผ่านลิงค์ ลงทะเบียนรับวัคซีนเข็มกระตุ้นของผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และเข็ม 1 หรือ 2 สำหรับเด็ก อายุ 12-18 ปีเท่านั้น หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน VAJIRA COVID LINE (เฉพาะวัน เวลาทำการ) โทร. 022443949

วชิรพยาบาลเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี

นอกจากนี้ยังเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับเด็กอายุ 5 - 11 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2553 - 2560) และเข้ารับวัคซีนตามวัน เวลาที่ รพ.กำหนด โดยสามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์ ลงทะเบียนรับวัคซีน เด็กอายุ 5-11 ปี หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 1,580 คน เกือบเต็มจำนวน 1,600 คนแล้ว 

กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน VAJIRA COVID LINE (เฉพาะวัน เวลาทำการ) โทร. 022443949

วชิรพยาบาลเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเด็ก

จังหวัดนนทบุรี

นนท์พร้อมพลัส เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี ประจำเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster) เข็ม 3 และ 4 (ทุกสูตรวัคซีน)

เงื่อนไขตามระยะเวลาที่กำหนด พิเศษสำหรับผู้สูงอายุสามารถ walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ เข็ม 2 ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า ผู้ที่สนใจลงทะเบียนตามลิงค์ ลงทะเบียนรับวัคซีน นนท์พร้อมพลัส

สนามฉีด : 

1.เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ 

  • ในวันที่ 19, 26 เม.ย. 56
  • ในวันที่ 3, 17, 24 พ.ค.65 สามารถรับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง

2.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 

  • ในวันที่ 22, 29 เม.ย. 65
  • ในวันที่ 5, 20, 27 พ.ค. 65 โดยสามารถรับบัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3 สำหรับบุคคลทั่วไป รับบัตรคิว ลานจอดรถ ชั้น 3

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท้อปส์ ด้านหลังห้าง และขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2 และรับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน แนะนำให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เตรียมรถเข็นของตนเองมาด้วย จะทำให้ได้รับบริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นนท์พร้อมพลัสเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

นนท์ kids Back to School เดือนเมษายน /พฤษภาคม 2565 เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่ เพื่อรับบริการฉีดวัคซีน Pfizer ฝาส้ม เข็ม 1 ตั้งแต่ เวลา 10.00-15.00 น. สนใจลงทะเบียนตามลิงค์ ระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีน นนท์คิดส์

สนามฉีด: 

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

  • ในวันที่ 22, 29 เม.ย. 65 
  • ในวันที่ 5, 20, 27 พ.ค. 65 สามารถบัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3

สำหรับในเข็ม 2 จะได้รับใบนัดหมายจากสนามฉีด ในลำดับต่อไป

นนทบุรีเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเด็ก 5-11 ปี


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

ขอเชิญประชาชนทั่วไป พาบุตรหลานของท่านที่มีอายุระหว่าง 5 - 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโรคโควิท ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีน Pfizer  ในวันที่ 22 และ 29 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 8.00 - 15.30

เงื่อนไข :

 

รพ.พระนั่งเกล้า เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเด็ก


ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนนทบุรี 

เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer (booster เข็ม 3 เข็ม 4 และเด็กที่อายุ 12-18 ปี)   โดยลงทะเบียนในระบบออนไลน์หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เท่านั้น (โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดในโปสเตอร์นี้)

ลิงก์ในการลงทะเบียน และตรวจสอบรายชื่อ ระบบลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนเด็ก

หมายเหตุ : หากมีผู้ลงทะเบียนครบ 1,200 ท่านแล้ว ระบบออนไลน์จะทำการปิดรับลงทะเบียนทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 502-2345 ต่อ 1809 เฉพาะวันที่มีฉีดในวันที่ 22, และ 29 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00-13.00 น. (จำกัดจำนวน 1,200 คนต่อวัน)

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเด็กฟรี