ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี โมเดอร์นา เข็ม 1-4 กทม.-นนทบุรี อัพเดทที่นี่

14 เม.ย. 2565 | 21:05 น.

อัพเดทจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี "โมเดอร์นา" เข็ม 1, 2, 3, 4 ใน กทม. และ นนทบุรี เช็ครายละเอียดพร้อมเงื่อนไขล่าสุดได้ที่นี่

วางแผนพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเป็น วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ในเขต กทม. และจังหวัดนนทบุรี จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของ ฐานเศรษฐกิจ รวมมาไว้ให้เพื่อใช้พิจารณาแล้วที่นี่

 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน โมเดอร์นา (ฟรี) ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ตามเงื่อนไข ดังนี้

 • เข็ม 1 / เข็ม 2 / เข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

เข็ม 1

 • ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใดๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา  จำนวน 2 เข็ม (ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 29 พ.ค. 2565)

เข็ม 2

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/เเอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2565

เข็ม 3

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายในวันที่ 15 ม.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) หรือ
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็ม 2 โมเดอร์นา) ภายใน 15 ม.ค. 2565

เข็ม 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค และเข็ม 2,3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายใน 15 ธ.ค. 2564

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นา

 • วันที่ 12 เม.ย.65 เวลา 13.00 น. จนถึงวันที่ 18 เม.ย.65 หรือ จนกว่าจะเต็มจำนวน เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1, 2, 3, 4 ในวันที่ 19, 21, 22, 26, 27, 28 และ 29 เม.ย. 65 ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

เข็ม 1 : ลงทะเบียนได้โดยคลิก ที่นี่
เข็ม 2, 3, 4 : ลงทะเบียนได้ ที่นี่

หลังจากเลือกวันและเวลารับวัคซีนแล้วให้กดยืนยันจะขึ้นว่า "บันทึกข้อมูลสำเร็จ" ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย โดยให้มาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้ หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่า "สละสิทธิ์"

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นาฟรี

 

เซ็นทรัล เวสต์เกต Westgate Hall จ.นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี เป็น โมเดอร์นา เข็ม 4 Moderna (booster)  ผ่านระบบนนท์พร้อม จำนวน 4,000 คน

คุณสมบัติ :

 • เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น
 • คนไทยที่มีทะเบียนบ้านหรือ พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี 
 • คนไทยที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

เงื่อนไข: 

 • วัคซีนเข็มที่ 1 ทุกยี่ห้อ + วัคซีนเข็มที่ 2 ทุกยี่ห้อ  + วัคซีนเข็มที่ 3 ทุกยี่ห้อ มาไม่น้อยกว่า 4 เดือน(ก่อน 21 ธันวาคม 2564)

ช่องทางลงทะเบียน : 

 • เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 - 20 เม.ย.65 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) คลิกที่นี่

ทั้งนี้ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

วัน เวลา สถานที่เข้ารับการฉีดวัคซีน :

 • เซ็นทรัล เวสต์เกต Westgate Hall ในวันที่ 21 เม.ย.65 

นนท์บูสเตอร์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 4 ฟรี