ฝ่าฝืนแอบเล่นน้ำ สงกรานต์ 2565 เจอโทษปรับเท่าไหร่ ติดคุกกี่ปี เช็คเลย

13 เม.ย. 2565 | 13:19 น.

บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ 2565 วันแรก ถนนข้าวสารคึกคัก รัฐให้เล่นน้ำภายในร้านได้ ขณะที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือน พื้นที่ที่ไม่ได้ขออนุญาต ฝ่าฝืนแอบเล่นน้ำ มีความผิด ไปตรวจสอบกันว่า มีโทษปรับเท่าไหร่ และติดคุกกี่ปี ที่ไหนอนุญาตให้เล่นน้ำบ้าง

บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ 2565 วันแรก ที่ถนนข้าวสาร แม้ว่าปีนี้ทางภาคเอกชนจะไม่ได้ขออนุญาตจัดงานเทศกาลสงกรานต์จากหน่วยงานรัฐ แต่ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเล่นน้ำกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ โดยมีสำนักงานเขตพระนคร ออกตรวจเพื่อให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำกันภายในเขตบริเวณร้านเท่านั้น ไม่ให้รุกล้ำออกมาบริเวณถนนข้าวสาร

 

ขณะที่ นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร เปิดเผยว่า ในปีนี้ สมาคมฯ ไม่ได้ขออนุญาตจัดงานเทศกาลสงกรานต์ แต่นักท่องเที่ยวและลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารสามารถเล่นน้ำได้ภายในร้าน โดยแต่ละร้านจะมีมาตรการที่แตกต่างออกไป

 

ด้าน พล.ต.ต. ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า เทศกาลสงกรานต์ 2565 นับเป็นเทศกาลที่สืบสานวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย แต่จากสถานการณ์ที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยต่อประชาชนการจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่ต่าง ๆ นั้นยังมีความเสี่ยง 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้มีมติอนุญาตให้พื้นที่ที่มีการควบคุมสามารถจัดงานสงกรานต์ได้ แต่เป็นการจัดงานเพื่อวัตถุประสงค์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

 

นอกจากนี้ ในหลายจังหวัดได้มีรายละเอียดของมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ต่างกับพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการแบ่งกลุ่มจังหวัดตามสถานะพื้นที่ควบคุมโควิด-19 ดังนี้ 

 

พื้นที่จัดกิจกรรม 

 • ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่นประแป้งและกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม
 • ห้ามการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม 
 • ให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกและให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่หรือพื้นที่จัดกิจกรรม 
 • ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัดตามขนาดของสถานที่หรือพื้นที่จัดกิจกรรมเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน 
 • ให้เข้าร่วมได้เฉพาะผู้ที่แสดงหลักฐานว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด 

พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมพื้นที่สาธารณะ

 • ห้ามการเล่นน้ำ 
 • เล่นประแป้ง 
 • ปาร์ตี้โฟม 
 • กิจกรรมใด ๆ ที่เป็นความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค  

 

การจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชน 

 • สามารถดำเนินการได้ 
 • ผู้ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมต้องขออนุญาตต่อฝ่ายปกครองของแต่ละจังหวัด หรือสำนักงานเขตพื้นที่ และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี 
 • ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่กำหนดไว้ในประกาศตามที่ทางราชการกำหนด 

 

การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว

 • ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 
 • ต้องปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่ ศบค.กำหนด 

 

สถานที่หรือการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค

 • ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินมาตรการความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ

 

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 

 • อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท
 • อาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ