svasdssvasds

กฏสงกรานต์2565 มีอะไรบ้าง จังหวัดไหนห้ามทำกิจกรรมแบบไหน อ่านเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
13 เม.ย. 2565 เวลา 7:45 น. 2.0k

กฏสงกรานต์2565 มีอะไรบ้าง จังหวัดไหนห้ามทำกิจกรรมแบบไหน อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ ฐานเศรษฐกิจ มัดรวมสถานที่ยอดฮิตไว้ให้แล้ว

กฏสงกรานต์2565 มีอะไรบ้างที่ต้องปฏิบัติ จังหวัดไหนมีการควบคุมอย่างไร โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวยอดฮิต "ฐานเศรษฐกิจ" มีคำตอบ

 

กรุงเทพมหานคร 

 

ได้ประกาศเรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะ เพื่อการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2565 โดยมีข้อสาระสำคัญดังนี้

 

จัดงานสงกรานต์ได้ตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว การละเล่นตามประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี

 

จัดงานไม่เกิน 1,000 คน ขออนุญาตสำนักงานเขตพื้นที่ ก่อนจัดงานอย่างน้อย 5 วัน

 

จัดงานเกิน 1,000 คน ขออนุญาตสำนักอนามัย ก่อนจัดงานอย่างน้อย 5 วัน

 

พื้นที่ได้รับอนุญาต สามารถจัดงานได้ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น แสดงผลการฉีดวัคซีน มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-ออก

 

ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน

 

ห้ามสาดน้ำ ประแป้ง หรือกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม ในพื้นที่สาธารณะ

 

ควบคุมจำนวนคน จำกัดพื้นที่ 4 ตร.ม.ต่อคน แสดงผลการฉีดวัคซีนตามที่ราชการกำหนด

 

ยกเว้นครอบครัว จัดงานได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

เชียงใหม่

 

เมื่อพูดถึงสงกรานต์ จังหวัดหนึ่งที่ต้องถูกนึกถึงเป็นลำดับต้นๆ ก็คือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยปีนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งเรื่อง มาตรการจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกำหนดเป็น 3 ช่วง ได้แก่

 

มาตรการที่ 1 ก่อนจัดงาน

 

 • ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เข็ม/โดส หรือแสดงผลการตรวจหาเชื้อ ATK ก่อนร่วมงานภายใน 72 ชั่วโมง

 

 • ลงทะเบียนในระบบ Thai Stop Covid 2 plus และผ่านการประเมินตนเองตามมาตรฐานปลอดภัยสำหรับองค์กร ของกระทรวงสาธารณสุข กรณีจำนวนคนที่ร่วมกิจกรรมให้ดำเนินการตามคำสั่งเกี่ยวกับกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่ไม่เกิน หรือมากกว่า 500 คน

 

มาตรการที่ 2 ระหว่างช่วงจัดงาน

 

 • กิจกรรมที่สามารถจัดได้จะมีในลักษณะของการเล่นน้ำ หรือจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว การละเล่นตามประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ หรือการแสดงดนตรี

 

 • กิจกรรมที่ห้ามมีการเล่น เช่น ประแป้ง และกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม ห้ามจำหน่ายและการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม ให้มีจุดคัดกรองบริเวรทางเข้าออก และให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือพื้นที่จัดกิจกรรม และให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัดตามขนาดของสถานที่หรือพื้นที่ โดยใช้เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน


โดยนี้คำสั่งฯ ดังกล่าวนี้ สั่งห้ามเล่นสาดน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โฟม โดยเด็ดขาดในพื้นที่สาธารณะที่ไม่มีการควบคุมกำกับ และไม่ได้รับอนุญาตให้จัดงาน
 

มาตรการที่ 3 หลังกลับจากงานสงกรานต์

 

 • ให้ผู้กลับจากการเข้าร่วมงาน สังเกตอาการตนเอง 7 วัน และหากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อให้ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ทันที หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากโดยไม่จำเป็นในช่วงที่อยู่ระหว่างสังเกตอาการ

 

บางแสน ชลบุรี

 

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน 2565 ณ บริเวณชายหาดบางแสน

 

ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป การประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สะบ้า ช่วงรำ วิ่งเปี้ยว ชักเย่อ วิ่งผลัดข้าวหลาม การแข่งขันแกะหอยนางรม การจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง การแสดงดนตรีของเหล่าศิลปิน นักร้อง นักแสดง 

 

สำหรับกิจกรรมทั้งหมดจะต้องอยู่ภายในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19) ดังนี้

 • ห้ามเล่นสาดน้ำ/ประแป้ง
 • งดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
 • งดการแข่งขันกีฬามวยทะเล
 • งดเวทีคอนเสิร์ตโค้ก (ปรับเปลี่ยนเป็นบูธกิจกรรม)
 • ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 • นอกจากนี้ ผู้ที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมก่อพระทรายวันไหล ผู้จัดกิจกรรมต้องตรวจคัดกรอง ATK ก่อนร่วมงาน

 

สำหรับการแสดงดนตรี จำกัดผู้เข้าชม และต้องรักษาระยะห่าง โดยเจ้าหน้าที่จะควบคุมการเข้าชมให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และการแสดงจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 17.00 น.

 

นครราชสีมา หรือโคราช

 

 • ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง การรวมกลุ่มไม่เกิน 500 คน สำหรับพื้นที่ควบคมทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เมือง อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.วังน้ำเขียว อ.พิมาย อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.โชคชัย สามารถกระทำได้โดยขออนุญาตพร้อมเสนอมาตรการป้องกันโรคต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ศปก.) ในพื้นที่รับผิดชอบ

 

 • กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่ได้รับการยกเว้น เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่ง หรือขนย้ายประชาชน กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลปกติในที่พักอาศัย ให้สามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การแนะนำของเจ้าหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่แนะนำว่ามีความเสี่ยงก็สามารถสั่งยุติได้ตามอำนาจ

 

 • มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเฉพาะการรองรับเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนที่จะเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิสำเนาเดิมควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ชุดตรวจ ATK เป็นระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

 

 • การจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว การละเล่นตามประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ สามารถกระทำได้และให้งดการสาดน้ำ โดยให้จัดกิจกรรมได้ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น.

 

 • ห้ามการเล่นน้ำ การสาดน้ำ การเล่นประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรม

 

 • มาตรการตามคำสั่งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6-20 เมษายน 2565

 

 • สำหรับพื้นที่ควบคุม และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา 874/2565 ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 และคำสั่งจังหวัด ที่ 875/2565 ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้

 

 • การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือเป็นความผิดตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี รวมทั้งเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

 

ขอนแก่น

 

 • สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน หรืออยู่ที่สาธารณะ

 

 • ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

 

ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 600 คน หากเกินจำนวนตามที่กำหนด ทุกกรณีต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอในเขตท้องที่นั้นๆ

 

ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งมาตรการป้องกันโรคให้นายอำเภอในเขตพื้นที่ที่จัดกิจกรรมทราบล่วงหน้า เพื่อประเมินมาตรการก่อนจัดกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับอนุญาตก่อนมาตรการนี้ใช้บังคับให้ปฏิบัติตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้

 

 • กิจกรรม หรือการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้ สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางการกำหนดอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่ง หรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่งประชาชนเพื่อเดินทางไป หรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อขั้นแรก

 

กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข

 

กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์ หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด

 

 • ร้านค้าจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้นั่งรับประทานในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยมาตรการนี้ให้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหาร คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

 

โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ สำหรับร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA Plus หรือมาตรการความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ กรมอนามัย ได้ไม่เกิน 21.00 น.

 

 • ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ํา สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 • ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม และมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

 

 • การจัดกิจกรรม งานบุญประเพณี งานมงคลสมรส ฯลฯ หากมีความจําเป็นต้องจัด ขอให้ผู้จัด หรือผู้รับผิดชอบ งดจัดให้มีการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ขบวนแห่และมหรสพทุกชนิด และถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด

 

 

 • ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทห้างร้าน สถานประกอบการ และประชาชน งดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง หรือการรับประทานอาหารร่วมกัน ยกเว้นบุคคลในครอบครัว


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด