svasdssvasds

กพ 65 ล่าสุดสอบวันไหน เวลา สถานที่ ระเบียบการสอบเป็นอย่างไร เช็กที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
11 เม.ย. 2565 เวลา 14:09 น. 3.3k

กพ 65 ล่าสุดสอบวันไหน เวลา สถานที่ ระเบียบการสอบเป็นอย่างไร เช็กที่นี่มีคำตอบ ฐานเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอบไว้ให้แล้ว

กพ 65 ล่าสุดสอบวันไหน เวลา สถานที่ ระเบียบการสอบเป็นอย่างไร เป็นคำถามที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนที่กำลังเตรียมความพร้อมในการสอบ เพื่อโอกาสในการทำงานในภาคส่วนราชการ

 

ทั้งนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" ดำเนินการสืบค้นข้อมูล เพื่อคลายข้อสงสัยพบว่า


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 โดยมีข้อความว่า 

 

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะประกาศกำหนดวัน เวลา

 

สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 นั้น

สำนักงาน ก.พ. จึงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2565 ในการสอบวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

สำหรับการสอบวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

 

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

 

ประจำปี 2565 เกี่ยวกับมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ทราบภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http:/jo62.ocscgo.th

 

กพ 65 สอบวันไหน วัน เวลา สถานที่ ระเบียบการสอบล่าสุด
 

  • ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ คลิก

 

  • ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี คลิก

 

  • ศูนย์สอบปทุมธานี คลิก

 

  • ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา คลิก

 

  • ศูนย์สอบราชบุรี คลิก

 

 

  • ศูนย์สอบเชียงใหม่ คลิก

 

  • ศูนย์สอบพิษณุโลก คลิก

 

  • ศูนย์สอบนครราชสีมา คลิก

 

  • ศูนย์สอบอุบลราชธานี คลิก

 

 

  • ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี คลิก

 

 

ที่มา : สำนักงาน ก.พ. 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด