สงกรานต์ 2565 ผู้ประกันตน"ประกันสังคม" เจ็บป่วย-ประสบอุบัติเหตุ ดูที่นี่

09 เม.ย. 2565 | 20:00 น.

สงกรานต์ 2565 สำนักงานประกันสังคมเตือนผู้ประกันตน"ประกันสังคม"พกบัตรประจำตัวประชาชน เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา หากเกิดเหตุไม่คาดคิด เจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง เช็คเลย

สงกรานต์ 2565  "ประกันสังคม"ชี้เนื่องจากมีวันหยุดยาว หลายท่านมักมีการเดินทาง ไม่ว่าจะท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนา จึงอยากให้ทุกคนเตรียมความพร้อมก่อนเหตุฉุกเฉินจะมาถึง เพราะสถานการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ สิ่งสำคัญที่ผู้ประกันตนต้องเตรียมให้พร้อม คือ พกบัตรประจำตัวประชาชน

 

สงกรานต์ 2565 ผู้ประกันตน\"ประกันสังคม\" เจ็บป่วย-ประสบอุบัติเหตุ ดูที่นี่

หากผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เกิดเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
และเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่ใดก็ได้ ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

 

เพียงยื่น “บัตรประจำตัวประชาชน” เพื่อแสดงการเข้าใช้สิทธิ์ 

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
 

กรณีผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลตามสิทธิได้ หากเข้าหลักเกณฑ์ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย
 

ผู้ป่วยที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตต้องมีอาการดังนี้

  1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
  2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
  3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม
  4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
  5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
  6. มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต


* กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาลเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่ประกาศคณะกรรมการแพทย์กำหนดครอบคลุม 72 ชั่วโมงไม่นับรวมวันหยุดราชการ** กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ฉุกเฉินวิกฤต ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและให้รีบแจ้งสถานพยาบาลตามสิทธิเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมง

 

หมายเหตุ ผู้ประกันตนมาตรา 40 การรักษาพยาบาลใช้สิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน