ข่าวโควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด อันดับ 1 กรุงเทพฯ 3,078 ราย

08 เม.ย. 2565 | 05:41 น.

ข่าวโควิดวันนี้ เช็ครายชื่อจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 1,000 ราย มี 3 จังหวัด กรุงเทพฯยังนำโด่ง 3,078 ราย อันดับ 2 ชลบุรี 1,225 ราย อันดับ 3 ขอนแก่น 1,174 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,140 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 24,750 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 241 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 49 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 100 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด อันดับ 1 กรุงเทพฯ 3,078 ราย

 

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ(ตั้งแต่ปี 63) มีจำนวน 3,833,048 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 248,254 ราย  อาการหนัก 1,899 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 815 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 3,558,917 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 24,854 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 89 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 25,877 ราย

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 3,078 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 220,683 ราย

2.ชลบุรี 1,225 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 87,911 ราย

3.ขอนแก่น 1,174 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65)  33,665 ราย

4.สมุทรปราการ 856 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 79,891 ราย

5.นครศรีธรรมราช 848 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 65,160 ราย

6.นนทบุรี 806 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 55,138 ราย

7.สมุทรสาคร 703 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 44,334 ราย

8.นครปฐม 668 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 33,616 ราย

9.ราชบุรี 631 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 31,796 ราย

10.อุดรธานี 537 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 19,761 ราย

 

ข่าวโควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด อันดับ 1 กรุงเทพฯ 3,078 ราย

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19