svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อนุทิน สั่งสาธารณสุขทุกแห่ง พร้อมดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์

07 เมษายน 2565

อนุทิน สั่ง สาธารณสุขทุกแห่งพร้อมดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้ที่ต้องการในทุกโรงพยาบาลและรพ.สต. เพื่อขยายการรับวัคซีนให้มากที่สุด ลดเสี่ยงติดเชื้อและการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ

7 เมษายน 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีข้อสั่งการไปยังหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11–17 เมษายน 2565 เนื่องจากมีผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก

นอกจากการเตรียมการรองรับในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทั้งการรักษา ระบบส่งต่อ ห้องผ่าตัด กำลังคน ยาและเวชภัณฑ์ยา ได้ให้โรงพยาบาล รวมถึง รพ.สต.ในพื้นที่ใช้โอกาสนี้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้สูงอายุและลูกหลานที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และต้องการฉีดวัคซีนหรือครบระยะการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อขยายการรับวัคซีนให้มากที่สุด

โดยให้กรมควบคุมโรคประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดส่งวัคซีนไปให้เพียงพอ ส่วนผู้บริหารในพื้นที่ ทั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ให้อยู่ประจำในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอฝากพี่น้องประชาชนในช่วงสงกรานต์นี้ หากตนเองหรือผู้สูงอายุที่บ้านยังไม่ได้รับวัคซีนหรือวัคซีนเข็มกระตุ้น ขอให้ไปฉีดวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เสียชีวิตกว่า 90% เป็นกลุ่ม 608 ซึ่งหากมีการฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้ได้มากขึ้น จะช่วยปิดความเสี่ยงและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นายอนุทินกล่าว