ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3-4 ผู้สูงอายุ 2,500 คน ฟรี ไม่ต้องจองคิว คลิกที่นี่

29 มีนาคม 2565

นนทบุรี เปิด walk in ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โมเดอร์นา เข็ม 3 และ เข็ม 4 ฟรี สำหรับผู้สูงอายุ ไม่จำกัดพื้นที่ 2,500 คน เช็ครายละเอียดพร้อมวันเวลาเข้ารับบริการได้ที่นี่

จากยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเสียชีวิตที่มากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศเชิญชวนบุตรหลานพาผู้สูงอายุเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อลดการเสียชีวิต โดย นนท์พร้อม จังหวัดนนทบุรี พร้อมเปิดให้บริการวอล์คอิน (walk in) ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ เข็ม 4 สำหรับผู้สูงอายุ ไม่จำกัดพื้นที่ เป็น วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna booster) 

สูตร Astra1 + Astra2 + Pfizer3

เงื่อนไข เข็ม 4

  • ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ก่อนฉีดวัคซีน

 

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน : 

  • ฉีดวัคซีนที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) จ.นนทบุรี

วัน เวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน : 

  • ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00-14.00 น.

คำแนะนำ : 

ผู้สูงอายุ กรุณาเตรียมรถเข็นของตนเองมาด้วย จะทำให้ได้รับบริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น