สูตรฉีดวัคซีนเข็ม 3 ก่อนสงกรานต์ต้องฉีดกลุ่มไหน คุมป่วยหนัก-ตาย อ่านที่นี่

27 มีนาคม 2565

สูตรฉีดวัคซีนเข็ม 3 ก่อนสงกรานต์ต้องฉีดกลุ่มไหน เพื่อคุมป่วยหนัก-ตาย อ่านเลยที่นี่ หมอเฉลิมชัยวิเคราะห์โควิดระลอก4 จากโอมิครอนกับกลุ่มที่มีความเสี่ยง

สูตรฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการจัดการอย่างถูกวิธี และเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (Covid-19) โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron)

 

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า

 

ต้องเร่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้ผู้สูงอายุวันละ 2.8 แสนโดส ก่อนสงกรานต์ เพื่อคุมจำนวนผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19

 

เป็นที่ทราบกันดีทั่วไปแล้วว่า โควิดระลอกที่ 4 ของไทยในปัจจุบัน เกิดจากไวรัสโอมิครอน

 

ซึ่งมีการแพร่เชื้อติดต่อกันได้ง่ายมาก แต่มีความรุนแรงน้อย ส่งผลให้ผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตน้อยกว่าไวรัสเดลตา

แต่ข้อมูลดังกล่าวมีข้อยกเว้นในกลุ่มเสี่ยงคือ 608 อันประกอบด้วย

 

  • ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี
  • ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค
  • สตรีตั้งครรภ์

 

โดยตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากโควิดประจำวันพบว่า กว่า 95% เป็นกลุ่มเสี่ยง 608 และที่สำคัญเฉพาะผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี เป็นสัดส่วนของผู้เสียชีวิตราว 75%

 

สูตรฉีดวัคซีนเข็ม 3 ก่อนสงกรานต์ต้องเร่งฉีดกลุ่มไหน

 

ประกอบกับ การฉีดวัคซีน 3 เข็มแล้วจะป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง 98%
จึงพบว่าผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจากโควิดมากถึง 88% ฉีดวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม (ซึ่งรวมถึงไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วย)

 

การเร่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จึงเป็นมาตรการสำคัญที่สุดและเร่งด่วน ก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์

เพราะจะมีการพบปะกับบุตรหลานที่มีอายุน้อย ซึ่งมีโอกาสที่จะติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ แล้วนำมาให้กับญาติผู้ใหญ่ ซึ่งเมื่อติดเชื้อก็จะมีความเสี่ยงสูงจนเสียชีวิตดังกล่าวข้างต้น

 

ขณะนี้สถิติการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี คือ

 

  • จำนวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 12.7 ล้านคน
  • ฉีดเข็มหนึ่งแล้ว 10.6 ล้านคน คิดเป็น 83.5% 
  • เข็มสอง 10.0 ล้านคน คิดเป็น 79.1% 
  • เข็มสาม 4.3 ล้านคน คิดเป็น 34%

 

เป้าหมายคือจะต้องฉีดเข็ม 3 ให้กับผู้สูงอายุให้ได้ถึง 70% หรือ 8.9 ล้านคน
จึงเหลือจำนวนผู้สูงอายุที่จะต้องฉีดเข็ม 3 อีก 4.6 ล้านคนในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ คือเหลือเวลาอีก 16 วัน
 

 

ดังนั้นจึงต้องฉีดเข็ม 3 ให้กับผู้สูงอายุ ให้ได้วันละอย่างน้อย 2.8 แสนโดส
ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว ทั้งเรื่องปริมาณวัคซีนที่มีอยู่ และความพร้อมของบุคลากรที่จะฉีดวัคซีนให้ สามารถดำเนินการวันละ 2.8 แสนโดสได้โดยที่ไม่ลำบากแต่อย่างใด

 

ปัญหาอุปสรรคจึงอยู่ที่ กลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าว ยังมีผู้ที่สมัครใจหรือมีความสามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไม่มากนัก

 

ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไปโดยเร็ว เพื่อให้การฉลองเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ เราจะได้ไม่พบตัวเลขผู้สูงอายุที่ติดโควิดและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก