แจกฟรี! พ.ร.บ.ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ 10,000 ฉบับ ลงทะเบียนออนไลน์ถึงวันไหน

27 มี.ค. 2565 | 06:52 น.

คปภ.แจกฟรี พ.ร.บ.ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ 10,000 ฉบับ คุ้มครองสูงสุดถึง 5แสน ลงทะเบียนออนไลน์ถึงวันไหนเช็คที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ #กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ร่วมจัดโครงการ พ.ร.บ. รุกทั่วไทย แจกฟรี! พ.ร.บ. ประกันภัยมอเตอร์ไซต์ 10,000 ฉบับ คุ้มครองในวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 65 เท่านั้น  ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3r27nL9 หรือสแกน QR Code ตามภาพ 

สำหรับรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 125 ซีซี เตรียมรูปถ่ายเล่มทะเบียนที่เห็นเลขตัวรถ (คัสซี) ชัดเจน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ผู้ที่ได้สิทธิรับกรมธรรม์ พ.ร.บ.ฟรี จะมี ข้อความ SMS แจ้งไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนเอาไว้ ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง จะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในการลงทะเบียน