svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"บอกดิน 3" อัพเดทช่องทาง-ขั้นตอนลงทะเบียนอย่างละเอียด คลิกที่นี่

26 มีนาคม 2565

เดินหน้าโครงการบอกดิน 3 กรมที่ดิน เปิด 3 ช่องทางส่งข้อมูลพร้อมตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้- 31 ก.ค. 65 สรุปขั้นตอนพร้อมวิธีการลงทะเบียนอย่างละเอียดได้ที่นี่

โครงการบอกดิน 1 และ 2 ประสบความสำเร็จได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง ล่าสุด กรมที่ดินและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดินหน้า โครงการบอกดิน 3 เชิญชวนประชาชนซึ่งมีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือ มี ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายสามารถแจ้งตำแหน่งที่ดินผ่านโทรศัพท์มือถือ ในโครงการบอกดิน 3 ได้ตั้งแต่วันนี้ -31 มิ.ย.65 นี้ โดยสามารถแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเอง ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 สแกนเข้าระบบบน "บัตรบอกดิน" ได้ที่สำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่ง ทั่วประเทศ

ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ : Bokdin3.dol.go.th ซึ่งมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

1.นำโทรศัพท์มือถือที่มีอินเทอร์เน็ตไปยืนบริเวณกลางแปลงที่ดิน

2.เข้าสู่เว็บไซต์ https://bokdin3.dol.go.th/

3.กดเมนู "กดแจ้งตำแหน่งที่ดิน"

4.กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ชื่อ-สกุลเจ้าของที่ดิน
  • เลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  • ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  • เบอร์โทรศัพท์
  • Line ID
  • หลักฐานในที่ดิน

5. เมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วนแล้วจึงกดที่คำว่า "ส่ง"

ช่องทางที่ 3 : Application "SMARTLANDS"

1.สแกนคิวอาร์โค้ด

2.เพิ่มเพื่อนไลน์ "บอกดิน" จากนั้นดำเนินการตามคำแนะนำ ดังนี้

  • นำโทรศัพท์มือถือไปยืนกลางแปลงที่ดิน แล้วกดแชร์ตำแหน่ง
  • พิมพ์รายละเอียดผู้แจ้ง ได้แก่ ชื่อ-สกุล ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และระบุว่าที่ดินไม่มีหรือมีหลักฐาน เช่น ส.ค.1, น.ส.3 และ น.ส.3ก. เป็นต้น
  • ถ่ายรูปหลักฐานที่ดิน (ถ้ามี)

3.กดเครื่องหมาย "+" แล้วกดที่คำว่า "ตำแหน่งที่ตั้ง"

4.กดแชร์ตำแหน่งที่ดิน ที่แถบสีดำ ที่แจ้งรายละเอียดของตำแหน่ง

5.เมื่อกดแชร์ตำแหน่งที่ดิน พร้อมของข้อมูลผู้แจ้งแล้ว ระบบจะแจ้งว่า ได้รับข้อมูลแล้ว และจะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบและแจ้งกลับให้ผู้ครอบครองที่ดินทราบว่าจะมีวิธีดำเนินการอย่างไรต่อไป

บอกดิน 3 เปิดลงทะเบียน

บอกดิน 3 เปิดลงทะเบียนแจ้งข้อมูล

ทั้งนี้ โครงการบอกดิน ไม่ใช่การรับคำขอออกโฉนดที่ดิน แต่เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ดินจากประชาชน สำหรับนำไปจัดทำแผนงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เพื่อการมีส่วนร่วมและประชาชนอาจได้รับสิทธิที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ผ่านมา กรมที่ดิน ได้นำข้อมูลที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งที่ดิน ซึ่งได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เป็นที่ดินที่อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 200,000 แปลง มาจัดทำแผนงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ 70 จังหวัด ทั่วประเทศ เป้าหมาย 43,520 แปลง ผ่าน 2 โครงการ

1.โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในพื้นที่รวม 67 จังหวัด เริ่มเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2565

2.โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอนาทวี จะนะ เทพา สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เริ่มเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2565

โครงการบอกดิน 3 เปิดลงทะเบียน 3 ช่องทาง