ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 80 ราย ผู้อายุเกิน 60 ปีและมีโรคเรื้อรัง รวมกัน 93%

23 มีนาคม 2565

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,323 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 80 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี มีโรคเรื้อรัง รวมกัน 93% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 59 ราย มีโรคเรื้อรัง 15 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 23 มกราคม 2565 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,164 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 24,934 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 139 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 43 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 48 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 80 ราย ผู้อายุเกิน 60 ปีและมีโรคเรื้อรัง รวมกัน 93%

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ(ตั้งแต่ปี 63) มีจำนวน 3,423,956 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 237,128 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 3,162,331 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 24,770 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 80 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 24,497 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 23 มีนาคม 2565 จำนวน 80 ราย แยกเป็นชาย 42 ราย หญิง 38 ราย ค่ากลางอายุ 72 ปี(2 เดือน-95 ปี) เป็นกลุ่ม 607 รวมกัน 93% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 59 ราย คิดเป็น 74%  มีโรคเรื้อรัง 15 ราย คิดเป็น 19% ติดเชื้อจากคนรู้จัก 27 ราย

 

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 80 ราย ผู้อายุเกิน 60 ปีและมีโรคเรื้อรัง รวมกัน 93%

 

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ 

 • มะเร็ง (5)
 • โรคไต (17)
 • อ้วน (6)
 • หลอดเลือดสมอง(8)
 • หัวใจ(11)
 • ติดเตียง (8)
 • พื้นที่ระบาด (8)
 • เรือนจำ (10)
 • ติดเชื้อจากคนรู้จัก(27) ,ครอบครัว(10)

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19