โควิดวันนี้กับ15 บทเรียนจากทั่วโลกมีอะไรบ้าง กระจอกจริงไหม อ่านที่นี่

20 มี.ค. 2565 | 20:11 น.

โควิดวันนี้กับ15 บทเรียนจากทั่วโลกมีอะไรบ้าง กระจอกจริงไหม อ่านที่นี่ หมอธีระเผยโควิด-19 ไม่ใช่หวัดธรรมดา และไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ (หมอธีระ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Thira Woratanarat (ป๊ามี้คีน)" โดยมีข้อความว่า 

 

บทเรียนจากโควิด-19 (Covid-19) จากทั่วโลก

 

 • โควิด-19 ไม่ใช่หวัดธรรมดา และไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่

 

 • โควิด-19 ไม่กระจอก

 

 • การระบาดของโควิด-19 หากประมาท จะเอาไม่อยู่ 

 

 • ต่อให้มีทรัพยากรเท่าใด ก็ไม่มีทางพอ หากควบคุมการระบาดไม่ได้

 

 • "กระจอก เพียงพอ เอาอยู่" คงเป็นจริงก็เพียงคำคุณศัพท์ที่ใส่ไว้ในพจนานุกรม แต่ไม่เป็นจริงเวลาเกิดการระบาดหนัก 

 

 • การประเมินผลว่าต่อสู้และรับมือการระบาดได้ดีหรือไม่ ต้องดูทั้งจำนวนการติดเชื้อ จำนวนการป่วย และจำนวนการตาย รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวอย่าง Long COVID ด้วย
 • ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้นั้น เกิดจากนโยบาย/มาตรการ (strategy) ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อดำเนินนโยบายหรือมาตรการ (capability) และทัศนคติในการต่อสู้ (Attitude)

 

 • หายนะและความสูญเสีย มักเกิดจากปัจจัยข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนนโยบาย/มาตรการที่ผิดพลาด ไม่ได้ใช้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อกำหนดนโยบาย/มาตรการ, การขาดความสามารถในการบริหารจัดการ, และ/หรือทัศนคติในการต่อสู้ที่ประเมินความสามารถของไวรัสต่ำกว่าความเป็นจริง หรือกิเลส ความเชื่อ ความงมงาย ประโยชน์ทับซ้อน/แอบแฝง จากระดับบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือเครือข่าย  

 

โควิดวันนี้กับ15 บทเรียนจากทั่วโลกมีอะไรบ้าง กระจอกจริงไหม

 

 • "จะไม่เกิดวิกฤติหนักหนาสาหัส จะไม่สูญเสียมากมาย หากวงการเมืองสุจริต วงกำหนดนโยบายซื่อสัตย์ และวงวิชาการมีจริยธรรม"

 

 • เวลาหายนะหรือความสูญเสียเกิดขึ้นแล้ว ความขลาดเขลาของกลุ่มผู้กระทำมักทำให้สังคมหาตัวคนมารับผิดชอบไม่ได้ การโบ้ย หรือทำเงียบไปมักปรากฏในหมู่คนขลาด เรื่องบาปกรรมมักไม่อยู่ในหัวสมองและจิตใจของคนบาป เพราะเปิดเผยรายละเอียดแล้วจะแก้ตัวได้ยาก
   
 • อะไรที่แปลกๆ ผิดปกติวิสัย หรือขัดต่อหลักองค์ความรู้ที่พิสูจน์ได้ รวมไปถึงปัญหาขาดแคลนทรัพยากรต่างๆ และปรากฏการณ์แซงคิวด้วยรหัสลับ มักมีแนวโน้มสูงเรื่องประโยชน์ทับซ้อน กลไกการตรวจสอบการดำเนินการ และถ่วงดุลการตัดสินใจในแต่ละระดับจึงมีความสำคัญยิ่ง 

 

 • วิกฤติมักเป็นสถานการณ์ที่พิสูจน์คนได้เป็นอย่างดี ว่าเป็นคนประเภทใด ไว้ใจได้ไหม ซื่อสัตย์หรือคดโกง ใช้ความรู้หรือใช้กิเลสนำชีวิต

 

 • การใช้องค์ความรู้มาสร้างนโยบายหรือ Evidence-based policy formulation นั้นจะประสบความยากลำบาก หรือเป็นไปไม่ได้ หากกลไกการสร้างและขับเคลื่อนนโยบายบิดเบี้ยว ดังนั้นจึงสะท้อนถึงความจำเป็นที่แต่ละประเทศจะต้องมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลการตัดสินใจ

 

 • ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ยังคงใช้ได้เสมอ ขอเพียงมีความรู้ที่ถูกต้อง ใช้ประกอบการตัดสินใจประพฤติปฏิบัติ ทั้งสำหรับตนเอง ครอบครัว หรือแต่ละชุมชนในพื้นที่ การช่วยเหลือแบ่งปันแก่กันและกันอย่างถูกต้องเหมาะสมจะประคับประคองทุกคนให้ปลอดภัยไปด้วยกันได้

 

 • ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือ การทำให้ทุกคนในสังคมมีความรู้เท่าทันสถานการณ์ รับทราบข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อที่จะดูแลและจัดการตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเหมาะสม (Health literate society)