svasdssvasds

เฮ! ศบค. เคาะสงกรานต์เล่นน้ำได้ ขากลับรู้ว่าเสี่ยงกักตัว 7 วัน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
18 มี.ค. 2565 เวลา 9:57 น. 7.2k

มติศบค. เห็นชอบมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 พื้นที่ไหนให้เล่นน้ำได้-ไม่ได้ มีอะไรที่เป้นข้อห้าม และแนวทางการปฏิบัติตัวหากเข้าพื้นที่เสี่ยง เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

18 มีนาคม 2565 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยอนุญาตให้เล่นน้ำ และจัดกิจกรรมตามประเพณีได้

 

สำหรับรายละเอียดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 มีดังนี้

 

เฮ! ศบค. เคาะสงกรานต์เล่นน้ำได้ ขากลับรู้ว่าเสี่ยงกักตัว 7 วัน

 

การเตรียมตัวก่อนร่วมงาน

 • ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เข้าร่วมงานสงกรานต์ และกลุ่ม 608 ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 
 • ประเมินความเสี่ยงของตนเอง หากพบว้ามีอาการ หรือมีความเสี่ยง ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมงาน หรือให้พิจารณา ตรวจ ATK ก่อนเดินทาง/ร่วมงานภายใน 72 ชั่วโมง 
 • ขณะเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ งดรับประทานอาหารและงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ผู้จัดงาน และกิจการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสงกรานต์ให้ลงทะเบียนบนระบบ TSC2+ และประเมินตนเองตามประเภทมาตรการ COVID Free Setting ได้แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษ (แสดงคอนเสิร์ต/ดนตรี งานอีเวนท์ งานเทศกาล มหกรรม) การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน ศาสนสถาน ร้านอาหาร ขนส่งสาธารณะ ฯลฯ

ระหว่างช่วงงานสงกรานต์ 

 

1.พื้นที่จัดงานสงกรานต์ ที่มีการจัดเตรียมสถานที่และควบคุมกำกับ 

 • อนุญาตให้เล่นน้ำ และจัดกิจกรรมตามประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ การละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี 
 • ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมีการกำกับอย่างเคร่งครัด 
 • ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน 
 • กำหนดช่องทางเข้า-ออกจากงาน จัดจุดคัดกรอง และควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่จัดงาน (1 ต่อ 4 ตารางเมตร)  
 • สวมหน้ากากตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง ตลอดเวลาที่ร่วมงาน

2.พื้นที่สาธารณะไม่มีการควบคุม

 • ท้องถนน ฯลฯ ห้ามเล่นน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โฟม

 

3.กิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว

 • รดน้ำดำหัว จัดกิจกรรมในที่มีการระบายอากาศได้ดี หรือที่โล่ง ไม่หนาแน่นหรือคับแคบ
 • สวมหน้ากากตลอดเวลา
 • งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกัน
 • เลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน
 • ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
 • ควรได้รับวัคซีนให้ครบก่อนร่วมกิจกรรมสังสรรค์ และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน - ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงห้ามร่วมกิจกรรม

 

หลังกลับจากงานสงกรานต์ 

 • สังเกตอาการตนเอง 7 วัน
 • หลีกเลี่ยงพบปะกับผู้คนจำนวนมาก
 • หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อ ให้ทำการตรวจ ATK
 • พิจารณามาตรการ WFH ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง