svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วัคซีนโควิด โมเดอร์นา เข็ม 1-4 รวมจุดวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิว อัพเดทที่นี่

14 มีนาคม 2565

อัพเดทล่าสุด จุดวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด โมเดอร์นา เข็ม 1, 2, 3 และ 4 มีที่ไหนเปิดให้บริการบ้าง อ่านรายละเอียดได้ตรงนี้

ฐานเศรษฐกิจ ยังคงเกาะติดสถานการณ์โควิด พร้อมอัพเดทจุดให้บริการฉีดวัคซีนต้านโควิดกับผู้ที่สนใจกำลังมองหาสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 1, 2, 3 และ 4 สำหรับวันนี้รวมจุดให้บริการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) ทั้งแบบเปิดวอล์คอิน และให้ลงทะเบียนผ่านออนไลน์จองคิวล่วงหน้า มีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เดือนมีนาคม 2565 วันละ 3,000 คน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ต่างอำเภอและอำเภอใกล้เคียงสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในศูนย์บริการวัคซีนที่สะดวก ผ่าน QR code ด้านล่าง

 

วัคซีนโควิด โมเดอร์นา เข็ม 1-4 รวมจุดวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิว อัพเดทที่นี่

โรงพยาบาลมหาสารคาม

เปิด walk  in วัคซีนModerna วันละ 100โดส วันนี้ -18 มีนาคม 2565 ไม่จำกัดภูมิลำเนา ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.มหาสารคาม ชั้น 1 อาคารมูลนิธิโรงพยาบาลมหาสารคาม 13.00 -15.00น.

เข็มที่ 2

 • สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์

เข็มที่ 3 

 • สำหรับผู้ที่ฉีดเข็ม 2 ตั้งแต่ สิงหาคม 2564
 • ตามเกณฑ์การฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข

เข็มที่ 4

 • สำหรับบุคลากรการแพทย์

ลงทะเบียนหน้างานเท่านั้น โดยให้เพิ่มไลน์ รพ.มหาสารคาม เป็นเพื่อน เพื่อรับข่าวสารวัคซีน

รพ.มหาสารคาม บริการวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 2, 3, 4 ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

ตามเงื่อนไขดังนี้

เข็ม 2 / เข็ม 3

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

เข็ม 2

 • เคยได้รับวัคซีน  เเอสตร้าเซนเนก้า หรือ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 20 ก.พ. 2565 เลือกฉีดวัคซีนในวันที่ 21-25 มีนาคม 2565

เข็ม 3

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 20 ก.พ. 2565
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายใน 20 ธ.ค. 2564
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) ภายใน 20 ธ.ค. 2564 เลือกฉีดวัคซีนในวันที่ 21-25 มีนาคม 2565

เข็ม 4 : สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา ภายใน 20 ธ.ค. 2564 เลือกฉีดวัคซีนในวันที่ 21-25 มีนาคม 2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน โมเดอร์นา วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

 • กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
 • กรุณานำบัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
 • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่า สละสิทธิ์

 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 2,3,4

 

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ 

เปิดรับ Walk In ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 2,3 และ 4 ไม่จำกัดจำนวน หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ตั้งแต่วันที่ 15-17และวันที่ 18  มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เริ่มแจกคิวเวลา 08.00 น. 

เงื่อนไขสำหรับเข็ม 2 

 • ได้รับเข็ม 1 จากที่อื่น และครบถึงวันนัดเข็ม 2 

เงื่อนไขสำหรับเข็ม 3  

 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ครบ 1 เดือนขึ้นไป
 • แอสตร้าฯ +แอสตร้าฯ ครบ 3 เดือนขึ้นไป
 • ซิโนแวค+แอสตร้าฯ ครบ 3 เดือนขึ้นไป
 • ซิโนแวค+ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ครบ 3 เดือนขึ้นไป 
 • แอสตร้า+ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ครบ 6 เดือนขึ้นไป 
 • ไฟเซอร์+ไฟเซอร์ ครบ 6 เดือนขึ้นไป 
 • โมเดอร์นา+โมเดอร์นา 6 เดือนขึ้นไป 

เงื่อนไขสำหรับเข็มที่ 4 

 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม + แอสตร้าฯ 
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม + ไฟเซอร์
 • ห่างจากเข็ม 3 มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา: บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรสีชมพู (ต่างด้าว) / พาสปอร์ต 

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส วอล์คอินฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส เปิดวอล์คอินฉีดโมเดอร์นา

                                                                                     

โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี 

รพ.บ้านบึง เปิดวอล์คอิน ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เป็น วัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับการจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยสามารถวอล์คอินเข้ารับวัคซีนโควิดได้ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. จำนวน 400 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ รพ.บ้านบึง

 

รพ.บ้านบึง วอล์คอินฉีดโมเดอร์นา 400 คน