ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนรับ "ยาฟาวิพิราเวียร์" ฟรี เช็คที่นี่

16 มีนาคม 2565

ข่าวดี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้สถานพยาบาล-องค์กรนิติบุคคล/มูลนิธิ ลงทะเบียนขอรับ ยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิดฟรี ตรวจสอบเงื่อนไขพร้อมรายละเอียดได้ที่นี่

16 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาจุฬาภรณ์ ประกาศเปิดให้สถานพยาบาล และองค์กรนิติบุคคล/มูลนิธิ ขอรับยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรงแยกรักษาตัวที่บ้านไม่สามารถเข้าถึงระบบและยารักษาได้ ซึ่ง ณ ปัจจุบันยาฟาวิพิราเวียร์ถือเป็นยาตัวหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไวรัสได้ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะรุนแรงของโควิด-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้เปิดให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล หน่วยงาน และองค์กรนิติบุคคลต่างๆ สามารถติดต่อขอรับยาต้านไวรัส "ฟาวิพิราเวียร์" ชนิดยาเม็ดเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วิธีการลงทะเบียนเพื่อขอรับยาฟาวิพิราเวียร์ 

  • เข้าไปเว็บไซต์ https://favipiravir.cra.ac.th
  • เลือกเมนูคำว่า "ลงทะเบียนขอรับยาฟาวิพิราเวียร์"

ข้อมูลที่ต้องเตรียม

  1. หนังสือขอรับยา (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือได้ในเว็บไซต์ลงทะเบียน)
  2. เอกสารเพิ่มเติมกรณีรับยาเองที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสานงาน
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้บริหารสูงสุด
  • หนังสือมอบอำนาจจากผู้บริหารสูงสุด

สถานพยาบาลและองค์กร/นิติบุคคล ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับยาตามลำดับ เพื่อให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กเล็ก ให้สามารถเข้าถึงยาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของอาการอย่างรวดเร็ว เพื่อลดอาการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิต

ผู้ขอรับยาสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับยาได้ที่ https://favipiravir.cra.ac.th

เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะการขอรับยา"

ทั้งนี้ หน่วยงานของท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในวิกฤตโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ในโครงการ "สร้างการแพทย์ไทยให้พิชิตภัย COVID-19 ไปด้วยกัน" เพื่อร่วมจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัคซีนเพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วยโควิด-19

สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่บัญชี 236-1-00491- 0

เปิดลงทะเบียนรับยาฟาวิพิราเวียร์ ฟรี ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่มา : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์