'หมายเรียก' ตำรวจ ตรวจสอบอย่างไร? ว่าจริงหรือปลอม

15 มี.ค. 2565 | 12:20 น.

รู้เท่าทัน มิจฉาชีพ ตำรวจเผย 4 ขั้นตอนตรวจสอบ 'หมายเรียก' ว่าเป็นของจริงหรือของปลอม หลังโจรออนไลน์ระบาด นำหมายเรียกปลอม หลอกเหยื่อเสียทรัพย์

15 มีนาคม 2565 - เพจ PCT POLICE ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เผย ขั้นตอนการตรวจสอบว่า 'หมายเรียก' ตำรวจ ที่ได้รับ ว่าเป็นของจริง หรือ ของปลอม หลัง มิจฉาชีพ ยังคงตระเวน ใช้หมายเรียกตำรวจหลอกเหยื่อ ดังนี้

  • ตั้งสติ ไม่ต้องตกใจ เพราะหมายเรียกนั้นเป็นแค่การเรียกท่านไปพบพนักงานสอบสวน ยังไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นผู้ต้องหา (ตราบใดที่ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา) แต่ถึงแม้ว่าท่านจะได้รับหมายเรียกในฐานะผู้ต้องหา ท่านก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหาได้ เมื่อไปพบพนักงานสอบสวน

\'หมายเรียก\' ตำรวจ ตรวจสอบอย่างไร? ว่าจริงหรือปลอม

  • ตรวจสอบหมายเรียกที่อยู่ในมือท่านว่ามีรายละเอียดครบถ้วนตามนี้หรือไม่
  1. สถานที่ออกหมาย,
  2. วันที่ที่ออกหมาย,
  3. ชื่อและที่อยู่ของพนักงานสอบสวนที่ออกหมาย,
  4. สาเหตุที่เรียกไปพบ,
  5. สถานที่และวันเวลาที่นัดหมายให้ไปพบ,
  6. ลายมือชื่อพร้อมตำแหน่งของพนักงานสอบสวน 

 

  • เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานสอบสวนที่อยู่ในหมายเรียกนั้นเป็นตำรวจจริง ให้ท่านติดต่อไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เช่น สถานีตำรวจที่พนักงานสอบสวนประจำอยู่ เพื่อสอบถามว่ามีพนักงานสอบสวนคนนี้อยู่ที่สถานีตำรวจจริงหรือไม่ โดยสามารถค้นหาเบอร์สถานีตำรวจได้จาก https://www.royalthaipolice.go.th/station.php

 

  • หากทางสถานีตำรวจยืนยันว่ามีพนักงานสอบสวนที่ออกหมายเรียกปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานีตำรวจจริง ให้ขอเบอร์ติดต่อจากสถานีตำรวจนั้น เพื่อติดต่อไปตรวจสอบว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกท่านไปจริงหรือไม่ ถ้าเป็นหมายเรียกจริง ก็พูดคุยเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้าไปพบพนักงานสอบสวนต่อไป

ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นหมายเรียกปลอม ให้ท่านนำหมายเรียกปลอม ติดต่อเข้าแจ้งความสถานีตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านได้รับหมายเรียกปลอมนั้น เพื่อดำเนินคดีกับมิจฉาชีพเกี่ยวกับ ”การใช้เอกสารราชการปลอม” ต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม หากท่านตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นหมายเรียกจริง แต่ไม่ยอมไปพบพนักงานสอบสวนตามวันและเวลาที่กำหนด กรณีเป็นหมายเรียกพยานอาจมีความผิดที่ไม่มาตามหมายเรียก แต่ในกรณีที่เป็นหมายเรียกผู้ต้องหาอาจเป็นเหตุให้พนักงานสอบสวนร้องขอต่อศาลเพื่ออนุมัติออกหมายจับต่อไปได้

 

ที่มา : ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ