เช็คจุดลงทะเบียน-วอล์คอินฉีดวัคซีน โมเดอร์นา-ไฟเซอร์ ฟรี ล่าสุดที่นี่

12 มี.ค. 2565 | 20:30 น.

รวมจุดลงทะเบียน-วอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด โมเดอร์นา-ไฟเซอร์ ฟรี เข็ม 1-4 เดือนมีนาคม 2565 อัพเดทเงื่อนไข-รายละเอียดล่าสุดที่นี่

ประเทศไทยตั้งเป้าจะสามารถประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยโรดแมประยะที่ 1 คือ Combatting ลดการระบาดและลดความรุนแรงของโรคลง ตั้งเป้าประชาชนต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิดครบ 3 เข็มมากกว่า 60 %

ในวันนี้ ฐานเศรษฐกิจ ได้รวบรวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนทั้งแบบเปิด Walk In และลงทะเบียนจองคิวนัดหมายล่วงหน้าทั้งเข็ม 1 - 4 เป็นวัคซีน โมเดอร์นา และวัคซีน ไฟเซอร์ มาไว้ให้เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่กำลังมองมองหาจุดให้บริการเข้ารับวัคซีน

จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง

อบจ.เชียงใหม่ ชวนประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 1,2,3 และ 4 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เดือนมีนาคม 2565 สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ พร้อมเลือกวัน เวลา และสถานที่ฉีดวัคซีนได้ ดังนี้

 1. ศูนย์ฉีดหอประชุม 80 พรรษา ในวันที่ 14, 15, 16, 21, 22 และ 23 มีนาคม 2565 
 2. ศูนย์ฉีดต่างอำเภอ 
 • อำเภอสันกำแพง ในวันที่ 18 มีนาคม 2565
 • อำเภอเชียงดาว ในวันที่ 24 มีนาคม 2565
 • อำเภอฝาง ในวันที่ 28 มีนาคม 2565
 • อำเภอดอยหล่อ ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 

เงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียน

 • ประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
 • ผู้ที่ต้องการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย โมเดอร์นา ตามคำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้ที่ต้องการกระตุ้นเข็ม 4 หลังรับเข็ม 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 

เชียงใหม่ เปิดวอล์คอินฉีด โมเดอร์นา

 

โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เปิดรับวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ สำหรับประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอแม่สาย เข็ม 1, 2 และ 3 ทุกสิทธิการรักษา ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 จำนวน 1,000 คน เริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป

เริ่มให้บริการตั้งแต่ 08.00-16.00 น.ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอแม่สาย (หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร) 
พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชนมาคนละ 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 053 731300 ต่อ 0 ประชาสัมพันธ์ หรือ 2133 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมในวันและเวลาราชการ  

 

เชียงราย เปิดวอล์คอินฉีดไฟเซอร์

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

เปิด walk in วัคซีน Moderna วันละ 100โดส วันที่ 14-18 มีนาคม 2565 ไม่จำกัดภูมิลำเนา ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.มหาสารคาม ชั้น 1 อาคารมูลนิธิโรงพยาบาลมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00น. รับลงทะเบียนหน้างาน เท่านั้น

เข็มที่ 2

 • สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์

เข็มที่ 3 

 • สำหรับ ผู้ที่ฉีดเข็ม 2 ตั้งแต่ สิงหาคม 2564
 • ตามเกณฑ์การฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข

เข็มที่ 4

 • สำหรับบุคลากรการแพทย์

รพ.มหาสารคาม วอล์คอินฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 3 (ฟรี) สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

ตามเงื่อนไขดังนี้

เข็ม 3

1.ผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี)

2.ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

3.ที่เคยได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 2564

4.เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม  / ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 10 ก.พ. 2565

5.เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ซิโนแวค / แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 2564

จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 1 เข็ม เลือกฉีดวัคซีนในวันที่ 15,16,17,18 มี.ค. 2565 ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน ทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/ (ให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ขนาดเต็มโดส 100 mcg. ทางกล้ามเนื้อ) สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กรณีตรวจพบว่า ท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ

สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

 

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กทม. 

รพ.รามาธิบดี แจ้งกำหนดฉีดวัคซีน Moderna สำหรับประชาชนที่สั่งจองวัคซีนไว้ล่วงหน้า กำหนดฉีด ในวันอาทิตย์ที่ 20 และ 27 มี.ค.65 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ ผู้สั่งจองวัคซีนไว้ล่วงหน้าสามารถทำการนัดจองเพื่อเข้ารับวัคซีนได้ในวันดังกล่าวข้างต้น โดยระบุหมายเลขการจองวัคซีน ชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน
โดยสแกน QR Code หรือทางเว็บไซต์ https://www4.ra.mahidol.ac.th/moderna/#/Manage

รพ.รามาธิบดี ให้ลงทะเบียนนัดหมายจองคิวฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

 

โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กทม.

เปิด Walk in ฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 ,2 และ เข็มกระตุ้นเข็ม 3 รอบฉีดวันที่ 08 ,16 , 25 , 31 มีนาคม 2565 ให้บริการเวลา 08.00 -14.30 น. รับไม่เกิน 250 ท่าน/วัน

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 และ 2 มาต้องครบระยะห่างเกินกว่า 90 วันหรือตามข้อกำหนดของวัคซีนแต่ละชนิด

วอล์คอินฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รพ.สวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงพยาบาลกลาง เขตป้องปราบศัตรูพ่าย กทม.

เปิดจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ผ่านระบบ QueQ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (จนกว่าสิทธิจะเต็ม) ฉีดวันที่ 25 มี.ค. 2565 เวลา 8.00 -13.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่ฉีดวัคซีน
1. บัตรประชาชน
2. ปากกาส่วนตัว

รพ.กลาง เปิดจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์

 

โรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

เปิดรับ Walk In ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ /แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 3 ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. เริ่มรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดประชานาถ (โคกแขก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. ประชาชนไม่จำกัดสัญชาติ อายุ 12 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดพื้นที่)
 2. ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคหรือ ซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม, วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม 
 3. สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนสูตรไขว้
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์มเข็มที่ 1 และ แอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์มเข็มที่ 1 และไฟเซอร์เข็มที่ 2 

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • นำใบรับรองวัคซีน หรือ หลักฐานในหมอพร้อม
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ปากกา   

 

รพ.นครชัยศรี เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์

โรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

เปิดบริการ Walk In ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1,2,3,4 ในวันที่ 14 และ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. สถานที่ ตึกเก่า รพ.ท่ายาง ดังนี้ 

เข็ม 1 

 • ซิโนแวค/แอสตร้าฯ/ไฟเซอร์ (สำหรับประชาชนทุกคน)
 • ไฟเซอร์สำหรับเด็ก (อายุ 12-17 ปี) 

เข็ม 2 

 • สำหรับผู้ที่มีนัดหรือเลยนัดแล้ว 

เข็ม 3 

 • สำหรับผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว 3-6 เดือน 

เข็ม 4 

 • สำหรับประชาชนทุกคนที่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว 3-6 เดือน 

รพ.ท่ายาง ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 1-4