ปฏิทินสอบ GAT-PAT 2565 ล่าสุดศธ.เปิดทางนักเรียนติดโควิด-19 เข้าสอบได้

02 มี.ค. 2565 | 00:16 น.

เปิดปฎิทินสอบ GAT-PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ล่าสุดศธ.เปิดทางให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและคนที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสอบได้

ความคืบหน้าการสอบ GAT-PAT ประกอบด้วยการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT ความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT และการสอบวิชาสามัญ ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการกางปฏิทินการสอบ GAT-PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 และเปิดให้นักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงและอยู่ระหว่างการรักษาอาการจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้เข้าสอบได้ มีรายละเอียดดังนี้

ปฏิทินสอบ GAT-PAT

 • การสอบระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค. 2565
 • ประกาศผลสอบวันที่ 18 เม.ย. 2565

ปฏิทินสอบวิชาสามัญ

 • ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565
 • ประกาศผลสอบวันที่ 20 เมษายน 2565

ผู้สมัคร GAT-PAT และวิชาสามัญ  183,228 คน ประกอบด้วย

 • การสอบ GAT-PAT จำนวน 177,853 คน
 • การสอบวิชาสามัญจำนวน 155,282 คน

5 วิชาที่มีผู้สมัครสูงสุด

 1. วิชา GAT ความถนัดทั่วไป จำนวน 173,125 คน
 2. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ จำนวน 149,712 คน
 3. วิชาสามัญ ภาษาไทย จำนวน 139,711 คน
 4. วิชาสามัญ สังคมศึกษา จำนวน 137,372 คน
 5. วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ จำนวน 121,055 คน

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  เพี่อวางแผนและกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยงสูงในการเข้าสอบคัดเลือกระบบทีแคสได้

มาตรการการจัดสอบ GAT-PAT และวิชาสามัญ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาธารณสุข ศึกษาธิการ ทปอ.พื้นที่ อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่สอบ อาจใช้ซีไอ หรือสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อขยายศูนย์สอบทั้ง 6 ศูนย์
 • นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ประสงค์สอบประสานลงทะเบียนศูนย์สอบได้ระหว่างก่อนการสอบ
 • คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา การดูแล ที่พัก การเดินทาง ให้เหมาะสมปลอดภัย และระหว่างนี้ผู้ปกครอง นักเรียน ดูแลสุขภาพโดยยกระดับมาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุดเพื่อลดการติดเชื้อ
 • นักเรียนที่กำลัง อยู่ในระหว่างการรักษาอาการป่วยโควิดจะมีการจัดห้องสอบ ให้เป็นการเฉพาะ ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และสร้างความมั่นใจและปลอดภัย ไม่เป็นสถานที่แพร่เชื้อ
 • นักเรียนที่ป่วยต้องเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถยนต์ที่จัดให้เป็นการเฉพาะจากหน่วยบริการสาธารณสุขหรือจากสนามสอบจัดให้เพราะการดำเนินการในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สิทธิในการสอบเพื่อการศึกษาต่ออย่างไม่มีอุปสรรค
 • ก่อนวันสอบต้องมีการรายงานรายชื่อ จำนวน และสถานที่พัก รักษาตัวให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่มีสถานศึกษาเป็นสนามสอบได้ทราบเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสอบ