เช็คจุดฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1 ฟรี สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

27 ก.พ. 2565 | 20:00 น.

รวมจุดฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1 สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี ในเขต กทม.-ต่างจังหวัด แบบให้ลงทะเบียนจองคิวและเปิดวอล์คอิน ฟรี อ่านรายละเอียดได้ตรงนี้

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมจุดให้บริการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็ม 1 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี เป็น วัคซีน ไฟเซอร์ มาไว้ให้สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจและกำลังมองหาจุดให้บริการเพื่อพาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในช่วงนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถอ่านรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่นี่

 

1.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กทม.

เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1 สำหรับเด็ก 5-11 ปี รอบเดือนมีนาคม 2565 เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26, 27 มีนาคม 2565  โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียนเลือกวัน เวลา เข้ารับการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 5-18 ปีได้จากภาพด้านล่าง

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. อายุ 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 12 ปี
 2. เป็นเด็กทั่วไปหรือเด็ก 7 กลุ่มโรคเรื้อรังจากทุกสถานพยาบาล (สำหรับผู้ป่วยจากรพ.อื่น ๆ กรุณานำใบรับรองแพทย์ หรือ สรุปประวัติมาเพื่อพิจารณา)
 • โรคอ้วน
 • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคไตวายเรื้อรัง
 • โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
 • โรคเบาหวาน
 • กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า 

3.ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  

 

หมายเหตุ: 

 • วัคซีนโควิดสำหรับเด็ก 5-11 ปี ให้บริการฉีดวันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ ตามวันที่กำหนด
 • วัคซีนโควิดสำหรับเด็ก 12-18 ปี ฉีดทุกวันศุกร์ 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็ก

2.โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กทม.

เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์  ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ผ่านทางเว็บไซต์ โรงพยาบาล หรือ ลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อลดความแออัดในการมารับบริการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 • ไฟเซอร์ เข็ม 1 สำหรับเด็ก ที่มีอายุ 5-11 ปี และเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค 

สถานที่ฉีดวัคซีน

 • ติดต่อจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่งลิฟท์ใหม่) โรงพยาบาลราชวิถี 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา 

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 • เอกสารรับรอบการได้รับวัคซีนโควิด-19

 

รพ.ราชวิถี ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็ก

3.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค กทม.

เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็น วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก 5-11 ปี แบบวอล์คอิน สำหรับเด็กที่มีโรคประจำตัว และเด็กที่มีการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยเว้นระยะห่างการฉีดวัคซีน 8 สัปดาห์ขึ้นไป 

วัน เวลา และสถานที่ให้บริการ

 • ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ หน่วยฉีดวัคซีน ชั้น 3 อาคารภูมิพิพัฒน์

เอกสารที่ต้องใช้

 • บัตรประชาชนเด็กหรือสำเนาสูติบัตร 

 

  รพ.ราชพิพัฒน์ วอล์คอินฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก

 

4.โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ 

เปิดลงทะเบียนบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ สำหรับเด็ก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้มีสิทธิ์ครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนบางพลีใหญ่กลาง 

 

เพียงแค่สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน จากนั้นรอรับ SMS ตอบกลับเพื่อนัดวัน เวลาฉีดวัคซีน  

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • อายุ 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 12 ปี (เกิดระหว่างมกราคม 2553- มกราคม 2560) 
 • เป็นผู้ป่วยใน 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง (พร้อมหลักฐาน บัตรประจำตัวคลินิกโรค บัตรนัด หรือใบรับรองแพทย์) 
 • ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด
 • มีภูมิลำเนาหรือกำลังศึกษาอยู่ในจ.สมุทรปราการ 

 

รพ.บางพลี บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็ก

 

5.โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบขีรีขันธ์ 

เปิดลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบโรงเรียนเท่านั้น 

 

สามารถลงทะเบียนได้ที่ แบบลงทะเบียนขอรับวัคซีน Pfizer ของ รพ.หัวหินสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ที่ยังไม่ได้ส่งชื่อผ่านระบบโรงเรียนในอำเภอหัวหิน หรือ สแกน QR Code จากภาพได้เลย โดยทางโรงพยาบาลจะประกาศรายชื่อ วัน เวลานัดฉีดวัคซีนได้ที่ เพจ Facebook โรงพยาบาลหัวหิน (เริ่มฉีดเดือนมีนาคม) 

รพ.หัวหินเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเด็ก