svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วัคซีนป้องกันโควิด โมเดอร์นา เข็ม 3, 4 รวมจุดฉีดวัคซีนล่าสุด อัพเดทที่นี่

26 กุมภาพันธ์ 2565

อัพเดทล่าสุด ฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 3, เข็ม 4 ลงทะเบียน-วอล์คอินช่วงวันที่ 28 ก.พ.- 4 มี.ค.65 มีโรงพยาบาลไหน จังหวัดใดบ้าง คลิกอ่านได้ที่นี่

แม้ว่าสถิติการเข้ารับการฉีดวัคซีนของคนไทยจะขยับเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็พบว่า ยังมีอีกจำนวนไม่น้อยเช่นกันที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ขณะที่คนไทยอีกจำนวนหนึ่งที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็ม 1 และ เข็ม 2 กันแล้วนั้นก็ถึงเวลาที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 และวัคซีนเข็ม 4 วัคซีนเข็มกระตุ้น (booster dose)

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสถานที่ หรือ โรงพยาบาลที่เปิดลงทะเบียนหรือให้บริการแบบวอล์คอิน (Walk In) บริการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์- 4 มีนาคม 2565 เรารวมมาไว้ให้แล้วที่นี่ 

 

1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ประกาศเปิดฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เพิ่ม วันละ 3,000 คน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุม 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนโดยสแกนคิวอาร์โค้ดภาพด้านล่าง

หมายเหตุ : 

 • กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดรับบริการ 
 • ท่านที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถมารับวัคซีนได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
 • ท่านที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ สามารถติดตามการเปิดลงทะเบียนในรอบถัดไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5399 8333 ต่อ 178-179 ในวันเวลาราชการ

 

อบจ.เชียงใหม่เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

 

2.สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ 

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแบบ Walk In เข็ม 1, 2, 3 และ 4 เป็นวัคซีน ไฟเซอร์ (เฉพาะสัญชาติไทย) , แอสตร้าเซนเนก้า และวัคซีน โมเดอร์นา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 4 มีนาคม 2565 วันละ 400 คิว ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. 

เงื่อนไข : 

เข็ม 1:

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 12-18 ปี ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ และ ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 

เข็ม 2 :

 • ได้รับเข็ม 1 จากที่อื่นและครบถึงวันนัดเข็ม 2 

เข็ม 3 :

 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ครบ 1 เดือนขึ้นไป
 • แอสตร้าฯ+แอสตร้าฯ ครบ 3 เดือนขึ้นไป
 • ซิโนแวค+ แอสตร้าฯ ครบ 3 เดือนขึ้นไป
 • ซิโนแวค+ ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ครบ 3 เดือนขึ้นไป 
 • แอสตร้าฯ + ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ครบ 6 เดือนขึ้นไป
 • ไฟเซอร์+ไฟเซอร์ ครบ 6 เดือนขึ้นไป 
 • โมเดอร์นา + โมเดอร์นา ครบ 6 เดือนขึ้นไป 

เข็ม 4:

 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม + แอสตร้าฯ
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม + ไฟเซอร์ ห่างจากเข็ม 3 มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรสีชมพู (ต่างด้าว) /พาสปอร์ต
 • เอกสารการฉีดวัคซีน/หมอพร้อม
 • ปากกาส่วนตัว

 

วอล์คอินฉีดวัคซีนป้องกันโควิด สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ

 

3.โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็ม 3 และเข็ม 4 ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) บ้านโป่ง ดังนี้ 

 • เวลา 09.00-12.00 น. ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข็ม 3, 4 จำนวน 1,700 คน โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการฉีดวัคซีน 
 • เวลา 13.00-15.30 น. เปิด Walk In ฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 3 และเข็ม 4 (จำนวนคงเหลือจากการลงทะเบียน) และฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1, 2, 3 และ 4 จำนวน 1,000 คน

 

รพ.บ้านโป่ง ให้วอล์คอินฉีดวัคซีนไฟเซอร์/โมเดอร์นา

 

4.เซ็นทรัล เวสต์เกต Westgate Hall จ.นนทบุรี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชวนประชาชนฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ เข็ม 4 เป็น โมเดอร์นา (Booster) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน สามารถลงทะเบียนได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิกที่ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 ผ่านระบบนนท์พร้อม และ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4 ผ่านระบบนนท์พร้อม

 

เงื่อนไข :

 • เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น
 • คนไทยที่มีทะเบียนบ้านหรือพักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี
 • คนไทยที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี 

วัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน : 

 • วันที่ 2 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต จำนวน 7,000 คน 
 • วันที่ 2 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00- 14.00 น. จำนวน 5,000 คน 

 

นนท์พร้อม ฉีดวัคซีนเข็ม 3 โมเดอร์นา

นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4