svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“ทะเบียนพิเศษ” เช็ค 8 เงื่อนไข เสนอคำอย่างไรไม่ให้ชวด

27 กุมภาพันธ์ 2565

“ทะเบียนพิเศษ” เช็ค 8 เงื่อนไข เสนอคำอย่างไรไม่ให้ชวด หลังเปิดระบบเมื่อ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา เตรียมจัดประมูล 2 เม.ย.นี้

เกาะติด “ทะเบียนพิเศษ” หลังจากที่ ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสี ของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2564 โดยเห็นชอบให้สามารถใช้ตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ รวมกับหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมในป้ายทะเบียนได้

ความพิเศษของแผ่นป้ายทะเบียนรถรูปแบบใหม่

สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2565 โดยสามารถใช้คำหรือข้อความที่มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ได้

กรมขนส่งทางบก จะนำคำหรือข้อความที่มีความหมายเป็นมงคล คำที่ใช้ทั่วไป เปิดให้ประชาชนเสนอคำหรือข้อความที่ต้องการใช้กับป้ายทะเบียนที่มีลักษณะพิเศษ ได้ทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคำหรือข้อความตามหลักเกณฑ์ ก่อนจะนำออกมาเปิดประมูลเป็นการทั่วไป

8 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความหมายของคำหรือข้อความ 

 1. ไม่เป็นคำที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
 2. ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดี
 3. ไม่เสียดสีสังคมหรือบุคคล
 4. ไม่เป็นคำที่ส่อไปในทางลามกอนาจารหรือหยาบคาย
 5. ไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
 6. ไม่ขัดความเชื่อทางศาสนา
 7. ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 8. ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

 

เมื่อรวมตัวเลข ตัวอักษร และสระแนวนอนแล้วจะต้องไม่เกิน 7 ตัวอักษร เช่น มั่งคั่ง 888, ทำดี 999 เป็นต้น

 

ราคาเริ่มต้นการประมูลแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม 

 • SUPERPREMIUM ประกอบด้วยหมายเลข 8888 9999 ราคาเริ่มต้น 1,500,000 บาท
 • PREMIUM ประกอบด้วยหมายเลข 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 ราคาเริ่มต้น 1,000,000 บาท
 • GOLD ประกอบด้วย กลุ่มเลขตัวเดียว (1-9) เลขสองตัวเหมือน (11-99), สามตัวเหมือน (111-999) และเลขคู่ 8, คู่ 9 (8899 9988 8998 8989 9898 9889) ราคาเริ่มต้น 800,000 บาท
 • SLIVER ประกอบด้วย เลขหลักพัน (1000-9000) เลขเรียง (123-789,1234-6789) และเลขคู่ (เช่น 1122, 3434, 5665) ราคาเริ่มต้น 500,000 บาท ซึ่งแตกต่างจากประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยในหมวดอักษรปกติ

 

ขั้นตอนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ

 • ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลล่วงหน้าได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก ในวันและเวลาราชการ หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com
 • อัพโหลดเอกสาร ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เลือกลงทะเบียนตามหมายเลขที่ต้องการประมูล
 • ชำระค่าหลักประกันการประมูลผ่านธนาคารหรือชำระเป็นเงินสดตามอัตราที่กำหนดต่อหมายเลขทะเบียน ประมาณ 30% ของราคาเริ่มต้น
 • เสนอราคาได้ทั้งแบบเรียลไทม์และเสนอราคาล่วงหน้าแบบ Maximum Bid 
 • ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าหมายเลขทะเบียนให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน และชำระค่าบริการการประมูลภายใน 15 วัน
 • หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้ชนะการประมูลไม่ชำระตามเวลากำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมประมูล และจะนำหมายเลขทะเบียนเสนอผู้ที่เสนอราคาลำดับที่สองพิจารณาต่อไป
 • การประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษครั้งแรกในวันที่ 2 เม.ย. 2565
 • กำหนดคำหรือข้อความ และหมายเลขทะเบียนได้เอง
 • แผ่นป้ายทะเบียนยังมีความพิเศษ ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แผ่นป้ายที่แตกต่างจากป้ายทะเบียนปกติ
 • ภาพพื้นหลังมีลวดลายกราฟิก
 • สามารถโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือโอนเป็นมรดกได้
 • นำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้เช่นเดียวกัน