svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ปิดดีล 31 มี.ค.นี้ กรมขนส่ง เปิดโอกาสเอกชนยื่นรับรอง “เรียกรถรับจ้งผ่านแอป”

17 กุมภาพันธ์ 2565

“กรมขนส่ง”เผยผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอป 2 ราย ย้ำแอปพลิเคชันที่ให้บริการเตรียมยื่นรับรองภายใน 31 มี.ค.นี้ ตามกฎหมาย หวังให้ประชาชนได้รับบริการปลอดภัย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 รวมทั้งอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชันที่จะใช้สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกก่อนออกให้บริการประชาชน เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัยและเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกัน รวมทั้งมีการให้บริการในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมกับทั้งผู้ขับรถและผู้โดยสาร ซึ่งหลังจากประกาศเปิดรับคำขอรับรองแอปพลิเคชันตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ได้มีแอปพลิเคชันแจ้งความประสงค์ในการดำเนินการเข้ามาทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ Hello Phuket Service, Bonku และ Grab ซึ่งหลังจากได้มีการประชุมพิจารณาและปรับแก้ไขรายละเอียดของแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามเงื่อนไขแล้ว บัดนี้ กรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาให้การรับรอง

ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่ให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 2 ราย ได้แก่ Hello Phuket Service ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการหลักในเขตจังหวัดภูเก็ต และ Bonku ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการหลักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทั้ง 2 บริษัทฯ จะต้องวางเงินหลักประกันความเสียหายต่อผู้ขับรถหรือผู้โดยสารภายใน 30 วัน โดยในระยะแรกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะต้องนำรถที่ให้บริการอยู่ในระบบมาขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วนทุกคันภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ผ่านการสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการทำประกันภัยเพิ่มเติมตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ แจ้งดำเนินการทางทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และติดเครื่องหมาย “รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” จึงจะสามารถออกให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะเริ่มมาตรการการบังคับใช้กฎหมายกับรถที่ไม่ขึ้นทะเบียนต่อไป 

สำหรับแอปพลิเคชันที่อยู่ระหว่างพิจารณา คือ Grab ยังคงต้องหารือร่วมกัน เพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับเงื่อนไขกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ แอปพลิเคชันอื่นที่ให้บริการอยู่แต่ยังไม่ได้ยื่นขอรับรองตามกฎหมาย ต้องยื่นขอรับรองภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งกับผู้ขับรถที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน และผู้ให้บริการระบบในฐานะผู้ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ปิดดีล 31 มี.ค.นี้ กรมขนส่ง เปิดโอกาสเอกชนยื่นรับรอง “เรียกรถรับจ้งผ่านแอป”

 

 

ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการแอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรอง ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แสดงอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าที่ชัดเจนโดยละเอียด ในอัตราที่เป็นธรรมภาครัฐสามารถตรวจสอบได้ มีประกันครอบคลุมตามที่กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ กำหนด รองรับการเรียกรถแท็กซี่มิเตอร์ ส่งเสริมการใช้รถยนต์รับจ้างไฟฟ้า