ยอดผู้ป่วยโควิดวันนี้พบผู้สูงอายุไม่ฉีดวัคซีนตายมากถึง 60%

25 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดผู้ป่วยโควิดวันนี้พบผู้สูงอายุไม่ฉีดวัคซีนตายมากถึง 60% หมอเฉลิมชัยเผยฉีด 2 เข็มลดการเสียชีวิตได้ 68.2% และฉีด 3 เข็มลดได้มากถึง 97.6%

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า

 

ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจากโควิด-19 (Covid-19) ไม่ได้ฉีดวัคซีนมากถึง 60% ฉีด 2 เข็มลดการเสียชีวิตได้ 68.2% และฉีด 3 เข็มลดได้มากถึง 97.6%

 

โควิดระบาดระลอกที่ 4 ของประเทศไทย ขณะนี้มียอดจำนวนผู้เสียชีวิตเกินกว่า 1000 รายแล้ว

 

จากการรวบรวมสถิติในช่วงวันที่ 1 มกราคมถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า
ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุด ครอบคลุมถึง 82% ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด
 

และในกลุ่มผู้สูงอายุที่เสียชีวิตดังกล่าว พบว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย 58.2% ฉีดวัคซีน 1 เข็ม 10% ฉีดวัคซีน 2 เข็ม 30% และฉีดวัคซีน 3 เข็ม 2.4%

 

กล่าวคือถ้าผู้สูงอายุได้รับวัคซีน 2 เข็มจะลดการเสียชีวิตลงได้ 68.2%

 

แต่ถ้าได้รับ 3 เข็มจะลดการเสียชีวิตลงได้มากถึง 97.6% ( มีตัวแปรเรื่องจำนวนผู้ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ยังมีไม่มากนัก เมื่อเทียบกับฉีดวัคซีน 1 และ 2 เข็ม)

 

ผู้สูงอายุไม่ฉีดวัคซีนเสียชีวิตมากถึง 60%

 

ในขณะนี้พบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 12.71 ล้านคน

 

  • ได้รับเข็มหนึ่ง  10.51 ล้านคน (82.7%) 

 

  • เข็มสอง 9.90 ล้านคน ( 78.0%) 

 

  • เข็มสาม 3.51 ล้านคน (27.7%)

 

ถ้าต้องการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดลงอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องเร่งฉีดวัคซีนเข็มสามให้กับผู้สูงอายุอย่างน้อย 80% หรือจำนวน 10.16 ล้านคน

 

 

จึงเหลือที่จะต้องเร่งฉีดอีก 6.65 ล้านคน ถ้าต้องการให้เสร็จสิ้นก่อนสงกรานต์ จะต้องฉีดให้ได้เฉลี่ยวันละ 1.3 แสนคน ซึ่งอยู่ในวิสัยที่น่าจะทำได้

 

ถ้าบรรลุเป้าหมายในการเร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุให้ได้วันละ 1.3 แสนคนดังกล่าว จะทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างมาก และยอดผู้เสียชีวิตมีโอกาสต่ำกว่า 10 รายต่อวัน