โควิดชลบุรีพุ่งขึ้น ติดเชื้อรายใหม่ 1,419 ราย มีบุคลากรทางการแพทย์ 29 ราย

24 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวโควิดชลบุรี วันนี้ 25 ก.พ.65 ติดเชื้อรายใหม่(PCR) 1,419 ราย ATK 1,232 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม(ระลอกเดือนม.ค.65) 60,288 ราย(PCR,ATK) มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย มีบุคคลทางการแพทย์ติดเชื้อ 29 ราย หายป่วยเพิ่ม PCR 548 ราย ATK 680 ราย

วันที่ 25 ก.พ.65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่(PCR) จำนวน 1,419 ราย ATK 1,232 ราย เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 1 ราย  ยอดผู้ติดเชื้อสะสม(ระลอกเดือนม.ค.65) 60,288 ราย(PCR,ATK) รักษาหายเพิ่ม PCR 548 ราย ATK 680 ราย  มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย มีบุคคลทางการแพทย์ติดเชื้อ 29 ราย

 

โควิดชลบุรีพุ่งขึ้น ติดเชื้อรายใหม่ 1,419 ราย  มีบุคลากรทางการแพทย์ 29 ราย
 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่

 

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 64 ราย สะสม 2,227 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 507 ราย

2. CLUSTER บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด อ.พานทอง 3 ราย สะสม 27 ราย

3. CLUSTER บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 110 ราย

4. CLUSTER บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 18 ราย

 

5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 40 ราย

 

6. บุคลากรทางการแพทย์ 29 ราย

 

7. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 24 ราย ดังนี้

7.1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ราย

7.2 กทม. 3 ราย

7.3 จังหวัดเชียงใหม่ 3 ราย

7.4 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 ราย

7.5 จังหวัดศรีสะเกษ 2 ราย

7.6 จังหวัดสมุทรปราการ 2 ราย

7.7 จังหวัดกาญจนบุรี 1 ราย

7.8 จังหวัดขอนแก่น 1 ราย

7.9 จังหวัดชัยนาท 1 ราย

7.10 จังหวัดเชียงราย 1 ราย

7.11 จังหวัดนครนายก 1 ราย

7.12 จังหวัดนนทบุรี 1 ราย

7.13 จังหวัดราชบุรี 1 ราย

7.14 จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ราย

 

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

8.1 ในครอบครัว 289 ราย

8.2 จากสถานที่ทำงาน 235 ราย

8.3 บุคคลใกล้ชิด 89 ราย

8.4 ร่วมวงสังสรรค์ 12 ราย

 

9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 58 ราย

 

10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 570 ราย

 

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 775,421 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 4,218 คน (อัตราป่วย 543.96 ต่อแสนประชากร) ไม่มีปอดอับเสบ, ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 1 ราย (0.13 ต่อแสนประชากร) และไม่มีเสียชีวิต

 

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,883,519 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 8,142 คน (อัตราป่วย 432.28 ต่อแสนประชากร) ผู้ป่วยปอดอับเสบ 19 ราย (1.01 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 5 ราย (0.27 ต่อแสนประชากร) และเสียชีวิต 6 ราย (0.32 ต่อแสนประชากร)

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 93,521 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 352,033 คน รวม 445,554 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน6,468 คน (อัตราป่วย 1,320.45 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยปอดอับเสบ 19 ราย (4.26 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 8 ราย (1.80 ต่อแสนประชากร) และเสียชีวิต 16 ราย (3.59 ต่อแสนประชากร)

 

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564), ผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 1 ราย (พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2564), พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 51 ปี, รายที่สองอายุ 55 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ การมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564, รายที่สองไม่พบประวัติการรับวัคซีน)