เช็คด่วน!จุดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี เดือนก.พ.-มี.ค.เช็คเลยมีที่ไหนบ้าง

24 กุมภาพันธ์ 2565

อัพเดทจุดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 ฟรีทั่วไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 65 ทั้งแบบวอล์ค อิน และลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า เช็คเลยมีพื้นที่ไหนให้บริการบ้าง พร้อมตรวจสอบเงื่อนไข - คุณสมบัติและช่องทางลงทะเบียนที่นี่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ "ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมจุดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 ทั้งแบบวอล์ค อิน และ ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า โดยจะมีที่ไหน จังหวัดอะไร สามารถตรวจสอบพิกัดพร้อมทั้งเช็คเงื่อนไขก่อนเข้ารับบริการได้ที่นี่

 

ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี แบบวอล์ค อิน 

 

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ

 • สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรี สำหรับกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ,หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค โดยสามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 -14.00 น. 

 

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรี

 

โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 • รพ.สมุทรสาคร เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 โมเดอร์นา ฟรี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ศูนย์การค้าแลนด์มาร์ค เวลา 08.30-15.00 น. โดยเงื่อนไขของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร และฉีดวัคซีนเข็ม 3 เท่านั้น 

 

รพ.สมุทรสาคร เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 โมเดอร์นา ฟรี

โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 • ศูนย์บริการวัคซีน โรงพยาบาลมหาสารคาม  เปิดให้ผู้ที่มีทะเบียนบ้านอำเภอเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม สามารถวอล์ค อิน  walk in (ลงทะเบียนหน้างาน) ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา  Moderna เข็ม 3 และเข็ม 4 จำนวน 600 โดส ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565ที่หอประชุม ม.ราชภัฏ มหาสารคาม 8.00-14.00 น.

รพ.มหาสารคาม เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา  Moderna เข็ม 3 และเข็ม 4

 

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

 • รพ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เปิดให้ประชาชนชาวอำเภอบ้านโป่ง / ต่างอำเภอที่อาศัยในอำเภอบ้านโป่ง และคนต่างด้าว ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้มารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา Moderna และ วัคซีนไฟเซอร์  Pfizer ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) บ้านโป่ง 

สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รอบเช้า เวลา 9.00 -12.00 น. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน

 • วัคซีน Moderna (โมเดอร์นา) เข็ม 3,4 จำนวน 1,700  คน 

รอบบ่าย เวลา 13.00 -15.30 น.  ไม่ต้องลงทะเบียน (Walk in) 

 • วัคซีน Moderna (โมเดอร์นา) เข็ม 3,4 (จำนวนคงเหลือจากการลงทะเบียน)
 •  วัคซีน Pfizer (ไฟเซอร์) เข็ม 1,2,3,4 จำนวน 1,000 คน 


เอกสารที่ต้องนำไป สำหรับคนไทย  

 • บัตรประชาชน + หมายเลขโทรศัพท์

 เอกสารที่ต้องนำไป สำหรับคนต่างด้าว  

 • สำเนา PASSPORT หรือบัตรชมพู
 • เบอร์โทรศัพท์ตนเอง + นายจ้าง

รพ.บ้านโป่ง ให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา Moderna และ วัคซีนไฟเซอร์  Pfizer


 

ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี แบบลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 • อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นาฟรี! ​วันละ 3,000 คน ในวันที่ 23,24 และ 28 กุมภาพันธ์​ 2565​ และวันที่ 2,3,4,7 มีนาคม 2565  เวลา 08.00 -16.00 น. ณ หอประชุม​ 80​ พรรษา​ โดยสามารถ​ลงทะเบียน​ได้​ตั้งแต่​วันนี้​ จนกว่าวัคซีนจะหมด 

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ 

อบจ.เชียงใหม่ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นาฟรี
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

 • อบจ.สมุทรปราการ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า เข็ม 4 ผ่านระบบออนไลน์  www.spkmoderna.com  ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และเริ่มนัดหมายฉีดตามลำดับคิวปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 เดือน จากเข็ม 3

ช่องทางลงทะเบียน

 

อบจ.สมุทรปราการ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า เข็ม 4

 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร 

 • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “เข็มแรก”มีวัคซีนให้บริการได้แก่ โมเดอร์นา และ ไฟเซอร์ โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความจำนงในวันนี้ ปิดลงทะเบียน วันที่ 28 ก.พ. 2565 หรือ จนกว่าจะเต็มจำนวนและเริ่มเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในเดือนมีนาคม 2565 ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

 

สำหรับเงื่อนไขการเข้ารับวัคซีนเข็มแรกมีดังนี้ 
“ไฟเซอร์” 

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ฉีดวัคซีน เข็ม 1 ในวันที่ 1 มี.ค. 2565  ฉีดวัคซีน เข็ม 2 ในวันที่ 28 มี.ค. 2565

“โมเดอร์นา” หรือ “ไฟเซอร์” สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
“โมเดอร์นา”

 • เลือกฉีดวัคซีน เข็ม 1 ในวันที่ 3,7 มี.ค. 2565 และ จะฉีดวัคซีน เข็ม 2 ในวันที่ 8 เม.ย. 2565

“ไฟเซอร์”

 • ฉีดวัคซีน เข็ม 1 ในวันที่ 1 มี.ค. 2565  ฉีดวัคซีน เข็ม 2 ในวันที่ 28 มี.ค. 2565

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “