เช็คจุดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1-4 จังหวัดปทุมธานี เดือน ก.พ. 65 มัดรวมไว้ที่นี่

06 ก.พ. 2565 | 19:00 น.

รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1,2,3 และ 4 ใน จ.ปทุมธานีเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ลงทะเบียนจองคิว-เปิดวอล์คอินที่ไหนบ้าง สรุปไว้ให้ครบที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ ร่วมเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดในสังคมร่วมกัน โดยในวันนี้ได้รวบรวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่กำลังมองหาจุดฉีดวัคซีน เข็ม 1,2, 3 และเข็ม 4 ในจังหวัดปทุมธานี

มีทั้ง Walk In ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า และลงทะเบียนเลือกวันนัด มาไว้ให้ซึ่งมีทั้งที่ให้บริการฉีดวัคซีนในสถานพยาบาล และในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวม แห่งด้วยกัน

 

1.โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็ม 3 สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในเดือน ก.พ. 65 โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพด้านล่างนี้ 

 

เงื่อนไข  

 • ได้รับวัคซีน 2 เข็ม
 • มีระยะห่างระหว่างวัคซีนเข็ม 2 และเข็ม 3 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • นำบัตรประชาชนมายื่นในวันนัด
 • แรงงานต่างชาตินำ พาสปอร์ต หรือ บัตรสีชมพูมาด้วย
 • สำเนาใบรับรองครบ 2 เข็ม มายื่น
 • สำหรับต่างด้าว ตอนลงทะเบียนใช้เลขเดียวกับในใบประวัติการรับวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 

 

ทั้งนี้ กรุณามาตามวันนัดที่ระบุ ถ้าไม่มาถือว่า "สละสิทธิ์" ต้องลงทะเบียนจองคิวใหม่ 

 

เช็คจุดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1-4 จังหวัดปทุมธานี เดือน ก.พ. 65 มัดรวมไว้ที่นี่

 

2.โรงพยาบาลปทุมธานี 

เปิดฉีดวัคซีนโควิดแบบ Walk In เข็มที่ 1, 2, 3, 4 ในวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ณ ลานไทร รพ.ปทุมธานี วันละ 500 คน หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด เริ่มแจกบัตรคิวเวลาประมาณ 10.00 น. 

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ : 

 • หลักฐานการได้รับวัคซีนบนหมอพร้อม 
 • บัตรประชาชน

 

วัคซีนที่จะได้รับ : ตามประเภทวัคซีนที่ท่านเคยได้รับโดยสามารถตรวจสอบเงื่อนไขของวัคซีนที่จะได้รับตามประกาศของทางโรงพยาบาล 

เช็คจุดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1-4 จังหวัดปทุมธานี เดือน ก.พ. 65 มัดรวมไว้ที่นี่

 

 

นอกจากนี้จากข้อมูลล่าสุดของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (สสจ.ปทุมธานี) ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในอำเภอเมืองที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ Walk In รวม 11 แห่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระแชง อ.เมือง 

 • วันที่ 11 ก.พ.65 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง
 • โทร. 02 589 4276

เช็คจุดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1-4 จังหวัดปทุมธานี เดือน ก.พ. 65 มัดรวมไว้ที่นี่

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง

 • ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
 • โทร.06 46533947

 

3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก 2 

 • ให้บริการทุกวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ.65 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดนาวง 

 

4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก 1 

 • เริ่มวันที่ 7 ก.พ.65 เป็นต้นไป เริ่มรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ณ รพ.สต.หลักหก 1 (อนามัยวัดรังสิต)
 • โทร. 02 5364463 

 

เช็คจุดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1-4 จังหวัดปทุมธานี เดือน ก.พ. 65 มัดรวมไว้ที่นี่

5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี 1 และ 2

 • วันที่ 9 ก.พ.65 เริ่มรับบริการเวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดสังลาน
 • วันที่ 23 ก.พ.65 เริ่มรับบริการเวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดบางกะดี 
 • โทร.02 5012461, 02 5012097

 

6.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริกไทย 1 

 • วันที่ 18, 25 ก.พ. เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ วัดเสด็จ หมู่ที่ 5 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
 • โทร. 02-1570006

 

7.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางพู 1 หมู่ 4 

 • ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น.-15.00 น. ณ โดมโรงเรียนวัดบางพูน

 

8.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดื่อ 1 

 • ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาวัดบางเดื่อ 
 • โทร. 02 9774361 

 

9.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ 

 • วันที่ 8 ก.พ.65 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ 
 • โทร. 02 5012782

 

10.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด

 • วันที่ 9, 23 ก.พ.65 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ วัดดาวเรือง ต.บางพูด
 • โทร. 02- 5984283  

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ : 

1.สำเนาบัตรประชาชน/พาสปอร์ต/บัตรต่างด้าว (สีชมพู) 

2.ประวัติการรับวัคซีนโควิด-19 

 

เช็คจุดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1-4 จังหวัดปทุมธานี เดือน ก.พ. 65 มัดรวมไว้ที่นี่