วัคซีนต้านโควิด19 อย.อนุมัติฉีดซิโนแวค-ซิโนฟาร์มเด็ก 6 ขวบขึ้นไป

04 กุมภาพันธ์ 2565

วัคซีนต้านโควิด19 อย.อนุมัติฉีดซิโนแวค และซิโนฟาร์มเด็ก 6 ขวบขึ้นไป ระบุไม่ต้องมีการปรับขนาดยา เล็งขยายสู่เด็ก 3-5 ปีต่อไป

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กรรมการผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาขยายขอบเขตการใช้วัคซีนสำหรับอายุ 6 ปีขึ้นไป 

 

โดยไม่ต้องมีการปรับขนาดยา ของวัคซีนซิโนแวค ซึ่งนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม 

 

และวัคซีนซิโนฟาร์ม นำเข้าโดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันวัคซีนทั้ง 2 ชนิดได้รับอนุญาตให้ใช้ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 

 

โดยผู้รับอนุญาต คือ องค์การเภสัชกรรม และ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด มาขอขยายอายุในช่วง 3-17 ปี 

 

ซึ่งกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยแล้ว ได้อนุมัติให้ขยายอายุกลุ่มผู้ใช้ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 

อย่างไรก็ดี อย. ได้แจ้งให้ผู้รับอนุญาตทั้ง 2 ราย ส่งข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วเพื่อพิจารณาขยายในกลุ่มอายุ 3 -5 ปี ต่อไป

 

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Covid-19) ในประเทศไทยนั้น "ฐานเศรษฐกิจ" ติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 64 - 2 ก.พ. 65 มีการฉีดวัคซีนสะสมแล้วทั้งหมด 115,820,553 โดส แบ่งเป็น

 

  • เข็มที่ 1 จำนวน 52,384,810 ราย

 

  • เข็มที่ 2 จำนวน 48,735,311 ราย

 

  • เข็มที่ 3 จำนวน 14,700,432 ราย

อย.อนุมัติฉีดซิโนแวค-ซิโนฟาร์มเด็ก 6 ชวบ