โควิดชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 399 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

03 ก.พ. 2565 | 00:15 น.

โควิดชลบุรี วันนี้ 3 ก.พ.65 ติดเชื้อรายใหม่ 399 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม(ระลอกเดือนม.ค.65) 18,507 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย มีบุคคลทางการแพทย์ติดเชื้อ 3 ราย อำเภอศรีราชาพบติดโควิดรายใหม่มากสุด 106 ราย

วันที่ 3 ก.พ.65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 399 ราย เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 1 ราย  ยอดผู้ติดเชื้อสะสม(ระลอกเดือนม.ค.65) 18,507 ราย รักษาหายเพิ่ม 313 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย อำเภอศรีราชาติดเชื้อรายใหม่มากที่สุด 106 ราย  รองลงมาเมืองชลบุรี 95 ราย ตามด้วยบางละมุง 90 ราย 

 

โควิดชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 399 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

รายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่

 

 

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 33 ราย สะสม 875 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 211 ราย

 

2. CLUSTER บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 23 ราย

3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 16 ราย

 

4. บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย

 

5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 7 ราย ดังนี้

5.1 กรุงเทพมหานคร 3 ราย

5.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย

5.3 จังหวัดระยอง 1 ราย

5.4 จังหวัดลำปาง 1 ราย

5.5 จังหวัดศรีสะเกษ 1 ราย

 

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

6.1 ในครอบครัว 120 ราย

6.2 จากสถานที่ทำงาน 42 ราย

6.3 บุคคลใกล้ชิด 29 ราย

6.4 ร่วมวงสังสรรค์ 2 ราย

 

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 12 ราย

 

8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 131 ราย

 

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 591,767 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 226 คน ไม่มีรายงานผู้ป่วยปอดอับเสบ, ไม่มีรายงานผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และไม่มีเสียชีวิต

 

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,856,068 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 555 คน ไม่มีรายงานผู้ป่วยปอดอับเสบ, ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 1 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 92,632 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 380,373 คน รวม 473,005 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 17 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 377 คน ผู้ป่วยปอดอับเสบ 1 ราย, ไม่มีรายงานผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และเสียชีวิต 2 ราย

 

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (มีประวัติการรับวัคซีนสองเข็ม เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2564), ผู้ป่วยปอดอับเสบ

 

รายใหม่ 1 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน) และผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (อายุ 84 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน (มีประวัติการรับวัคซีนสองเข็ม เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564)