svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4 ฟรีเดือนกุมภาพันธ์ มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่

02 กุมภาพันธ์ 2565

รวมจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4 เข็ม 3 ฟรี เดือนกุมภาพันธ์ ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ -แอสตร้าเซนเนก้า ในพื้นที่กรุงเทพ - นนทบุรี สมุทรปราการ-ชลบุรี ใกล้จุดไหนไปจุดนั้น ตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมช่องทางการลงทะเบียน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2565 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็ม 4 เข็ม 3 ฟรี ในรูปแบบลงทะเบียนจองคิว และแบบวอล์ค อิน ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ และแอสตร้าเซนเนก้า โดยจะมีจุดไหนให้บริการ  สามารถตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เปิดให้ประชาชนอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 COVID-19 (เข็มที่ 1-4)ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า หรือ วัคซีนไฟเซอร์ โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (คลิกลงทะเบียนที่นี่)

 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 COVID-19 (เข็มที่ 1-4)

 


 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยจะได้รับวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” ผู้ที่สนใจสามารถคลิกลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (คลิกที่นี่) หรือ สแกน QR CODE 

 
ทั้งนี้เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณามารับวัคซีนตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ไม่มี SMS แจ้งยืนยันการลงทะเบียน) และ กรุณานำ บัตรประชาชน ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย สำหรับสตรีมีครรภ์สามารถรับวัคซีนได้เมื่ออายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ โดยนำสมุดฝากครรภ์มาด้วยในวันรับบริการ  โดยขอย้ำว่ากรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์

 

สำหรับเงื่อนไขการเข้ารับวัคซีนโควิด -19 มีดังนี้
 

เข็ม 2

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค / ซิโนฟาร์ม / เเอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มที่ 1 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564
 • สามารถเลือกฉีดวัคซีนในวันที่ 3,10 กุมภาพันธ์ 2565

เข็ม 3 หรือ เข็ม 4

เข็ม 3

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม / ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยได้รับการฉีดเข็ม 2 ภายในปี 2564
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) ภายใน 31 ตุลาคม 2564

 

เข็ม 4

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม / ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายใน 31 ตุลาคม 2564
 • สามารถเลือกฉีดวัคซีนในวันที่ 9,14,15 กุมภาพันธ์ 2565
   

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขนนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ เข็ม 4 booster shots ผ่านระบบใหม่ นนท์พร้อม plus  โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ (คลิกลงทะเบียนที่นี่) และเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่  3, 4, 10, 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ  อาคารหอประชุมวัดไทรใหญ่ เวลา 08.00-14.00 น.

 

สำหรับเงื่อนไขการเข้ารับวัคซีนมีดังต่อไปนี้ 

เข็ม 3 วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca

ไม่จำกัดสัญชาติ ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย จะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 3 โดยจะต้องเคยได้รับ 

 • ซิโนฟาร์ม SP+ ซิโนฟาร์ม SP ครบ 1 เดือน 
 • ซิโนแวค SV+ ซิโนแวค SV ครบ 1 เดือน 
 • ซิโนแวค / ซิโนฟาร์ม SV/SP+ แอสตร้าเซนเนก้า AZ ครบ 3 เดือน 

เข็ม 3 ไฟเซอร์ Pfizer

สำหรับคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์  Pfizer เป็นเข็มที่ 3 โดยจะต้องเคยได้รับ

 • แอสตร้าเซนเนก้า AZ+ ไฟเซอร์   PZ ครบ 6 เดือน 
 • ซิโนแวค / ซิโนฟาร์ม  SV/SP+ ไฟเซอร์  PZ ครบ 3 เดือน  
 • แอสตร้าเซนเนก้า AZ+ แอสตร้าเซนเนก้า AZ ครบ 3 เดือน 
 • ไฟเซอร์ PZ+ ไฟเซอร์ PZ ครบ 6 เดือน 

เข็ม4 ไฟเซอร์  Pfizer

สำหรับคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เป็นเข็มที่ 4 โดยจะต้องเคยได้รับ 

 • ซิโนแวค SV1 + ซิโนแวค SV2+ ไฟเซอร์ PZ3 หรือ ซิโนฟาร์ม SP1 + ซิโนฟาร์ม SP2+ ไฟเซอร์ PZ3 มาก่อน (โดยเข็ม 4 ต้องห่างจากเข็ม 3 เป็นเวลา 3 เดือน)

เข็ม 4 แอสตร้าเซนเนก้า  AstraZeneca
สำหรับคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย จะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า  AstraZeneca  เป็นเข็มที่ 4 โดยจะต้องเคยได้รับ

 • ซิโนแวค SV1+ ซิโนแวค SV2+ แอสตร้าเซนเนก้า AZ3 หรือ  ซิโนฟาร์ม  SP1 + ซิโนฟาร์ม  SP2+  แอสตร้าเซนเนก้า AZ3  มาก่อน (โดยเข็ม 4 ต้องห่างจากเข็ม 3 เป็นเวลา 3 เดือน)

 


สำนักงานสาธารณสุขนนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ เข็ม 4 booster shots

 

 

โรงพยาบาลบางจาก สมุทรปราการ

รพ.บางจาก เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 ในวันที่  3 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มเเจกบัตรคิว เวลา 05.00 น. จำนวนวันละ 800 คิว/วัน ณ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองลัดหลวงเฉลิมพระเกียรติ (ข้างวัดชมนิมิตร)

 

สำหรับเงื่อนไขการเข้ารับวัคซีนโควิด -19 มีดังต่อไปนี้ 
เข็มที่ 1 

 • สำหรับคนที่มีอายุ 12-17 ปี จะได้รับวัคซีน "Pfizer"
 • สำหรับคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับวัคซีน Astrazeneca, Sinovac
   

เข็มที่ 2

 • วัคซีน Pfizer , AstraZeneca
 • สำหรับคนที่ฉีดเข็ม 1 มาแล้ว

เข็มที่ 3

 • วัคซีน Pfizer , AstraZeneca 
 • สำหรับคนที่ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม 

ตามเงื่อนไข ดังนี้
1. กระตุ้นเข็ม 3 สำหรับผู้ที่ฉีดซิโนเเวคและซิโนฟาร์มครบ2 เข็ม (ระยะห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 1 เดือน) จะได้รับวัคซีนเข็ม 3 เป็น " AztraZeneca "


2. ฉีดซิโนแวค เข็ม 1 + แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 (ระยะห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป)จะได้รับวัคซีนเข็ม 3 เป็น " AztraZeneca "


3. ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1 + ไฟเซอร์ เข็ม 2 (ระยะห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป)จะได้รับวัคซีนเข็ม 3 เป็น " Pfizer "


4. ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม (ระยะห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป)จะได้รับวัคซีนเข็ม 3 เป็น "Pfizer"


เข็มที่ 4

 • วัคซีน Pfizer , AstraZeneca 

 

รพ.บางจาก เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่สร้าง จังหวัดสมุทรปราการ

รพ.สต.บ้านคู่สร้าง เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 4 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า และไฟเซอร์  จำนวน 500 คน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.30 -15.30 น. ที่สนามกีฬา อบต.ในคลองบางปลากด 

 

รพ.สต.บ้านคู่สร้าง เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 4

 

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ชลบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer จำนวน 612 เข็ม ผ่านระบบ QR-CODE  โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00-14.30 น. ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 


สำหรับเงื่อนไขในการเข้ารับวัคซีนต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เข็มที่ 2

 • สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็น Pfizer  มากกว่า 1 เดือน (โดยฉีดก่อนวันที่ 4 มกราคม  2565)


เข็ม 3

สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังนี้ มากกว่า 3 เดือน

 • AstraZeneca ครบ 2 เข็ม (โดยเข็มที่ 2 ฉีดก่อนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)

เข็ม 4

สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังนี้ มากกว่า 3 เดือน

 • Sinovac 2 เข็ม + Pfizer (โดยเข็มที่ 3 ฉีดก่อนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)
 • Sinopharm 2 เข็ม + Pfizer (โดยเข็มที่ 3 ฉีดก่อนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)

 

ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยให้บันทึกหน้าจอการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน และเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น และ โปรดนำปากกาส่วนตัวของมาด้วย เพื่อลดการสัมผัสร่วม

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer