svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

แบ่งพื้นที่ 5 โซน สำรวจคราบน้ำมันดิบบริเวณชายฝั่งทะเล

30 มกราคม 2565

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดระยอง แบ่งกำลังพลเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแบ่งโซนสำรวจคราบน้ำมันดิบบริเวณชายฝั่งทะเล เป็น 5 โซน

วันนี้ (30ม.ค.65) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปภ.ระยองรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลจังหวัดระยอง โดยจากการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดระยองได้สรุปสถานการณ์ปัจจุบันได้ ดังนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแบ่งโซนเพื่อสำรวจคราบน้ำมันดิบบริเวณชายฝั่งทะเล โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 5 โซน ได้แก่

แบ่งพื้นที่ 5 โซน สำรวจคราบน้ำมันดิบบริเวณชายฝั่งทะเล

โซน A สำรวจตั้งแต่บริเวณกองพันทหารราบที่ 7 – ศูนย์วิจัยกรมประมง ระยะทาง 2 กิโลเมตร ไม่พบคราบน้ำมันบริเวณชายฝั่งทะเลในพื้นที่

โซน B สำรวจตั้งแต่บริเวณศูนย์วิจัยกรมประมง – หาดแม่รำพึง ระยะทาง 2 กิโลเมตร พบ ฟิล์มน้ำมันบาง ๆ และคราบน้ำมันดิบเล็กน้อย

โซน C สำรวจตั้งแต่บริเวณหาดแม่รำพึง – ลานหินขาว ระยะทาง 2 กิโลเมตร พบ ฟิล์มน้ำมันบาง ๆ

โซน D สำรวจตั้งแต่บริเวณลานหินขาว – เขาแหลมหญ้า ระยะทาง 2 กิโลเมตร พบ ฟิล์มน้ำมันบาง ๆ

โซน E สำรวจตั้งแต่บริเวณเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด ยังไม่พบคราบน้ำมันบริเวณชายฝั่งทะเล

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมทรัพยากร ทั้งกำลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ เข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเก็บกู้คราบน้ำมันดิบจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย