ทัพเรือระดมกำลังพล 400 นาย ขจัดคราบน้ำมันในทะเล

30 มกราคม 2565

กองทัพเรือ ระดมกำลังพลจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) จำนวน 200 นาย และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) จำนวน 200 นาย รวมทั้งสิ้น 400 นาย ขจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหลในทะเล

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 (ศบภ.ทรภ.1) ระดมกำลังพลจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) จำนวน 200 นาย และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) จำนวน 200 นาย รวมทั้งสิ้น 400 นาย ร่วมให้การสนับสนุนการแก้ปัญหา และขจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหลในทะเล

ทัพเรือระดมกำลังพล 400 นาย ขจัดคราบน้ำมันในทะเล

โดยบูรณาการร่วมกับ ปภ.ระยอง และทีมงานของบริษัท SPRC การอำนวยการปฏิบัติของ ศรชล.จว.ระยอง ศรชล.ภาค 1

ทัพเรือระดมกำลังพล 400 นาย ขจัดคราบน้ำมันในทะเล

ทัพเรือระดมกำลังพล 400 นาย ขจัดคราบน้ำมันในทะเล