svasdssvasds

ครม.อนุมัติงบ 1.14 หมื่นลบ. ให้ กปภ.เพิ่มศักยภาพผลิตน้ำประปา 6 โครงการ

12 ต.ค. 2563 เวลา 8:44 น. 217

ครม.อนุมัติอีก 6 โครงการ ของการประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 1.14 หมื่นลบ. เพิ่มศักยภาพผลิตน้ำประปา 2.16 แสน ลบ.ม./วัน รองรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ 9.7 หมื่นราย

12 ตุลาคม 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2563 ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพิ่มเติม จำนวน 6 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 11,451.56 ล้านบาท จากเดิมที่ ครม. เคยมีมติอนุมัติไปแล้ว 9 โครงการ วงเงิน 9,629.99 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาให้สามารถบริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างเพียงพอ รวมถึงการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในระบบผลิต-จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

สำหรับรายละเอียดทั้ง 6 โครงการ แบ่งออกเป็น โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 4 สาขา ได้แก่ 1.สาขาเพชรบูรณ์-หล่มสัก 2.สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 3.สาขาสมุทรสาคร-นครปฐม และ 4.สาขาด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ครม.เห็นชอบเติมเงินบัตรคนจน-คนละครึ่ง-ช้อปดีมีคืน 

ครม.อนุมัติเกณฑ์เพิ่มผลประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประกันตนม.40 ใหม่ 

จัด"ครม. สัญจร ภูเก็ต" 2-3 พ.ย.นี้ ฟื้นท่องเที่ยวภาคใต้อันดามัน 

คำต่อคำ "นายกฯ"เปิดตัวทีมเศรษฐกิจ "สุพัฒนพงษ์-อาคม-สันติ"

 

และโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 2 สาขา ได้แก่ 1.สาขาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2.สาขาเทศบาลตำบลการะเกด จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ในส่วนแหล่งที่มาของงบประมาณทั้ง 6 โครงการ จำนวน 11,451.56 ล้านบาท มาจากเงินอุดหนุน จำนวน 8,027.41 ล้านบาท เงินรายได้ของ กปภ. จำนวน 748.35 ล้านบาท และเงินกู้ภายในประเทศ จำนวน 2,675.80 ล้านบาท ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ มีผลตอบแทนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 5,025.44 ล้านบาท และมีสัดส่วนรายได้ต่อรายจ่าย 1.16 เท่า

นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อทั้ง 6 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้มีระบบผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นอีก 216,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถลดปริมาณน้ำสูญเสียในระบบผลิต-จ่าย ไม่เกินร้อยละ 20 และสามารถให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นอีก 97,100 ราย