เช็คที่นี่ ครม.จ้างบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม 2,402 อัตรา เคาะงบกว่า 1,000 ล้าน

24 ม.ค. 2565 | 12:10 น.

เช็คที่นี่ ครม.ทุ่มงบกลางแก้ปัญหาโควิด-19 วงเงิน 1,084 ล้านบาท จ้างบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม 2,402 อัตรา รับมือการระบาดเพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ 24 มกราคม 2565 นางสาวไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 1,084 ล้านบาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 2,402 อัตรา สำหรับโครงการจ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และสายงานบริการทางการแพทย์อื่น เป็นการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมให้เพียงพอ สำหรับรองรับการระบาดของโรคโควิด-19  และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 2,402 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

  • แพทย์               จำนวน 55 อัตรา
  • พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 950 อัตรา
  • นักวิชาการสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน หรือเป็นผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1,084 อัตรา
  • เภสัชกร                   จำนวน 9 อัตรา
  • นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 269 อัตรา
  • นักรังสีการแพทย์        จำนวน 6 อัตรา
  • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน 29 อัตรา  

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องไม่เป็นพนักงานราชการ พนักงานสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนหรือรายวันและจ้างเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 9 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม-กันยายน 2565

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับ คือ บุคลากรที่อยู่นอกระบบการจ้างงานภาครัฐได้รับการจ้างงาน และประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง