สรุปมติครม. จัดหนักเยียวยาโควิด 5.3 หมื่นล้าน  เพิ่มกำลังซื้อ-พื้นเศรษฐกิจ

24 ม.ค. 2565 | 09:23 น.

สรุปมติครม.ล่าสุด เห็นชอบแพ็คเกจมาตรการเยียวยาโควิด วงเงินรวม 5.3 หมื่นล้าน คนละครึ่งเฟส4 เราเที่ยวด้วยกันเฟส4 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส4 เพิ่มกำลังซื้อเฟส2 พื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 24 มกราคม 2565 ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมข้อมูลจาก มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ล่าสุด ซึ่งมีมติที่สำคัญ เห็นชอบแพ็คเกจมาตรการเยียวยาโควิด ที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 5.3 หมื่นล้าน เพื่อเพิ่มกำลังซื้อ พื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 

โครงการคนละครึ่งเฟส4 (คนละครึ่งระยะที่ 4)

 

กรอบวงเงิน 

 • 34,800 ล้านบาท ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 64 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากอย่างต่อเนื่อง 

 

ระยะเวลาและรูปแบบดำเนินโครงการ 

 • ตั้งแต่ เดือน ก.พ. – เม.ย. 65  
 • ยืนยันตัวตนและเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่  1 ก.พ.2565 (สำหรับผู้ที่เคยร่วมโครงการ
 • เปิดสิทธิเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิให้สำหรับผู้สนใจและยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยเปิดลงทะเบียนในวันที่  10 ก.พ. นี้  จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ โดยจะสามารถใช้สิทธิโครงการฯ ได้ตั้งแต่ 17 ก.พ. นี้ 

วิธีการใช้จ่ายในโครงการ ฯ 

 • ภาครัฐร่วมชำระค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าและบริการทั่วไปในอัตรา ร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคน ต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนทั้งโครงการ ฯ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 • ไม่เกิน 29 ล้านคน 


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 4 /เพิ่มกำลังซื้อเฟส2

 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 กรอบวงเงิน 8,070.724 ล้านบาท 
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.981 ล้านบาท

 

รูปแบบและระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • สามารถซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า ร้านค้า หรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4  ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ รวมทั้งสิ้น 600 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ 

เราเที่ยวด้วยกันเฟส4 

 • กรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564  

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

 • จากเดิมตั้งแต่เดือน ก.พ. – มิ.ย. 2565 เป็นตั้งแต่เดือน ก.พ. – ก.ค. 2565 

 

รูปแบบการดำเนินโครงการ

 • รัฐจะสนับสนุนค่าโรงแรมที่พัก คนละไม่เกิน 10 ห้อง ร้อยละ 40 ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน จำนวน 2 ล้านสิทธิ  
 • ปรับลดสิทธิสำหรับบัตรค่าโดยสารเครื่องบินลงเหลือ 6 แสนสิทธิ เนื่องจากการดำเนินโครงการในระยะที่ผ่านมาในส่วนของบัตรโดยสาร ปรากฎว่าผู้ร่วมโครงการไม่ได้มีการใช้สิทธิเต็มสิทธิที่ให้อยู่แล้ว 

สรุปมติครม. วันที่ 24 มกราคม 2565 แพ็จเกจเยียวยาโควิด เพิ่มกำลังซื้อ-กระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงินรวม 5.3 หมื่นล้านบาท