เริ่มวันนี้!ศูนย์กลางบางซื่อ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เด็ก 12-18 ปี

21 ม.ค. 2565 | 22:59 น.

เช็คด่วน!ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดวอล์ค อิน ฉีดเข็ม 3 ไฟเซอร์ฟรี สำหรับเด็กอายุ 12 -18 ปีที่ฉีดซิโนฟาร์มมาแล้ว 2 เข็ม

วันที่ 22 มกราคม 2565 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศว่า พร้อมเปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ฟรี สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปีที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มมาแล้ว 2 เข็ม โดยสามารถวอล์ค อิน เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มกระตุ้นได้ 

 

สำหรับรายละเอียดในการเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ฟรีมีดังนี้


วัน - เวลา 

  • เริ่มวอล์ค อิน วันที่ 22 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น.

สถานที่

  • ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 1 หรือ 2 หรือ 3 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดวอล์ค อิน ฉีดเข็ม 3 ไฟเซอร์ฟรี สำหรับเด็กอายุ 12 -18 ปี

เงื่อนไข รายละเอียดก่อนเข้ารับดังนี้

  • ให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 (เข็มกระตุ้น)ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ 
  • สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี(เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2553)
  • เป็นเด็กที่เคยได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากทุกศูนย์ฉีดอื่นๆครบแล้ว 2 เข็ม โดยรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วันและไม่เคยได้รับเข็มที่ 3 มาก่อน
  • ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็กและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา
  • ให้บริการทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว (ต่างชาติ ต่างด้าว ต้องมีเลขประจำตัว (เลข CID) ที่ได้รับจากสถานที่ฉีด 2 เข็มแรก เพื่อใช้ในการลงทะเบียน)