svasdssvasds

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดวอล์ค อิน ฉีดเข็ม 3 ไฟเซอร์เด็ก 12-18ปี

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
20 ม.ค. 2565 เวลา 6:13 น. 3.2k

วัคซีนเด็กเข็ม 3 เช็คด่วน! ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดวอล์ค อิน ฉีดเข็ม 3 ไฟเซอร์ฟรี สำหรับเด็กอายุ 12 -18 ปีที่ฉีดซิโนฟาร์มมาแล้ว 2 เข็ม เช็คเงื่อนไข วันเวลาเข้ารับบริการได้ที่นี่

วันที่ 20 มกราคม 2565 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดวอล์ค อิน เข็ม 3 (เข็มกระตุ้น) ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรี  สำหรับเด็กอายุ 12 -18 ปี ที่เคยฉีดซิโนฟาร์ม sinopharm มาแล้ว 2เข็ม โดยสามารถวอล์ค อิน เข้ารับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น.  
 

ทั้งนี้สามารถศึกษาเงื่อนไข รายละเอียดก่อนเข้ารับดังนี้

  • ให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 (เข็มกระตุ้น)ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ 
  • สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี(เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2553)
  • เป็นเด็กที่เคยได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากทุกศูนย์ฉีดอื่นๆครบแล้ว 2 เข็ม โดยรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วันและไม่เคยได้รับเข็มที่ 3 มาก่อน
  • ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็กและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา
  • ให้บริการทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว (ต่างชาติ ต่างด้าว ต้องมีเลขประจำตัว (เลข CID) ที่ได้รับจากสถานที่ฉีด 2 เข็มแรก เพื่อใช้ในการลงทะเบียน)


 

วัน-เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน

  • ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 1 หรือ 2 หรือ 3 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น.

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดวอล์ค อิน ฉีดเข็ม 3 ไฟเซอร์ เด็ก 12-18ปี

แท็กที่เกี่ยวข้อง