สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดจองฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ รอบใหม่

21 ม.ค. 2565 | 09:30 น.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น วัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า รอบใหม่เดือนกุมภาพันธ์ เช็คที่นี่

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) รอบที่ 2 เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ด้วยวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) หรือ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

ผู้ที่มีประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สามารถลงทะเบียนนัดหมายได้ที่ www.nci.go.th หรือ ตรวจสอบการนัดหมายได้ที่เว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวมถึงตรวจสอบผ่านระบบ "หมอพร้อม" หลังลงทะเบียน 1 สัปดาห์ 

แนวทางการฉีดวัคซีน โควิด-19 เข็มกระตุ้น

1.วัคซีนเข็ม 1-2 สูตร ซิโนแวค-ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม-ซิโนฟาร์ม ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เป็น วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า /ไฟเซอร์/โมเดอร์นา เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังฉีดวัคซีนเข็ม 2 

2.วัคซีนเข็ม 1-2 เป็น วัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม-แอสตร้าฯ ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เป็น แอสตร้าเซนเนก้า/ ไฟเซอร์/โมเดอร์นา เว้นระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังฉีดวัคซีนเข็ม 2 

3.วัคซีนเข็ม 1-2 เป็น วัคซีนแอสตร้าฯ- แอสตร้าฯ ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็น วัคซีน ไฟเซอร์-โมเดอร์นา เว้นระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังฉีดวัคซีนเข็ม 2 

4.วัคซีนเข็ม 1-2 เป็น วัคซีนซิโนแวค/ ซิโนฟาร์ม-ไฟเซอร์ ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เป็น วัคซีน ไฟเซอร์-โมเดอร์นา เว้นระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังฉีดวัคซีนเข็ม 2

5.วัคซีนเข็ม 1-2 เป็น วัคซีนไฟเซอร์-ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา-โมเดอร์นา ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เป็น วัคซีนไฟเซอร์/ โมเดอร์นา เว้นระยะห่าง 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 

6.วัคซีนเข็ม 1-2 เป็น วัคซีนแอสตร้าฯ -ไฟเซอร์ ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็น ไฟเซอร์/โมเดอร์นา เว้นระยะห่าง 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดจองฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ รอบใหม่