เช็คด่วน! ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม1-2 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนแล้ว

21 ม.ค. 2565 | 08:20 น.

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1 เข็ม 2 ฟรี ผ่านออนไลน์ ตรวจสอบเงื่อนไขพร้อมช่องทางลงทะเบียนได้ที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "ไฟเซอร์" (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เปิดลงทะเบียน วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

เงื่อนไขมีดังนี้

  • ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 1 และเข็ม 2 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิดใด ๆ มาก่อน

เลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 24,25,26,31 มกราคม 2565 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://qsmi-vaccine.kcmh.or.th/ หรือ คลิ๊กที่นี่ 

ทั้งนี้ กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยัน จะขึ้นว่า "บันทึกข้อมูลสำเร็จ" ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐานในการมารับวัคซีน (ไม่มี SMS แจ้งยืนยันการลงทะเบียน) 

คำแนะนำการรับบริการฉีดวัคซีน ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

1.กรุณามารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น เพื่อกระจายความหนาแน่นของประชาชนผู้มารับบริการ หากไม่มาตามนัดจะถือว่า "สละสิทธิ์"

2.ในวันที่มารับบริการ เตรียมบัตรประชาชน ปากกา โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ลงทะเบียนหมอพร้อม (หากมี) และสวมเสื้อที่สามารถฉีดวัคซีนได้ง่าย

3.ก่อนมารับบริการฉีดวัคซีน สามารถรับประทานอาหารและยาสำหรับโรคประจำตัวได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนรับวัคซีน

4.หากท่านอยู่ระหว่างการกักตัว รอผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 หรือมีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เสมหะ หรือ น้ำมูก ในวันนัดฉีดวัคซีน ขอให้ท่านงดการมารับฉีดวัคซีน

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 02 252 0161 - 4 ต่อ 125 และ 132

เช็คด่วน! ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม1-2 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนแล้ว