ศบค.เปิดแผนบริหารวัคซีนโควิด-19 เดือนกุมภาพันธ์

20 ม.ค. 2565 | 06:50 น.

ศบค.เปิดแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 มี 4 แผนงาน บริหารฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี รณรงค์เร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ในจังหวัดพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ระบาด

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ช่วงหนึ่งถึงการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ว่า  การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จําแนกเป็น 4 แผนงาน ดังนี้ 

 

1. แผนบริการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี
• แผนการจัดสรรวัคซีน
• แผนการฉีดวัคซีน Pfizer ผ่านระบบสถานศึกษา 

 

ศบค.เปิดแผนบริหารวัคซีนโควิด-19 เดือนกุมภาพันธ์

2. แผนการรณรงค์เร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดวิด 19 ในจังหวัดพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยวและพื้นที่ระบาดเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเปิดการเดินทาง

 

กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่มจังหวัดหวัด กลุ่มที่ 1 พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวที่เปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา  กลุ่มที่ 2 พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว หรือมีการระบาด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี กาญจนบุรี และปทุมธานี

ศบค.เปิดแผนบริหารวัคซีนโควิด-19 เดือนกุมภาพันธ์

  ศบค.เปิดแผนบริหารวัคซีนโควิด-19 เดือนกุมภาพันธ์

 

 

3. แผนการส่งคืนวัคซีนแลกเปลี่ยนคืนต่างประเทศ

• ส่งคืนประเทศสิงคโปร์ และภูฏาน 

 

ศบค.เปิดแผนบริหารวัคซีนโควิด-19 เดือนกุมภาพันธ์ 4. แผนการบริจาควัคซีนแก่ต่างประเทศ (กระทรวงการต่างประเทศนําเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม)

• ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในทวีปแอฟริกา ผ่านโครงการ African Vaccine Association Trust (AVAT) หรือองค์การอนามัยโลก 

• ดําเนินการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ