svasdssvasds

สธ. เตรียมถก ปรับลดระดับเตือนภัยโควิด-19

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
19 ม.ค. 2565 เวลา 11:19 น. 64

พรุ่งนี้ครบกำหนดติดตามมาตรการเตือนภัยโควิด 19 ระดับ 4 ปลัดสธ. เผยอยู่ระหว่างรอผลการศึกษาข้อมูลทางคลินิกของเชื้อโควิด- 19 สายพันธุ์โอมิครอน เพื่อหารือปรับลดระดับเตือนภัย ส่วนการลดวันกักตัว ได้ผ่านที่ประชุม ECO แล้ว อยู่ระหว่างการออกเอกสารแนวทางปฏิบัติ

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การปรับลดระดับเตือนภัยโควิด - 19 หลังกระทรวงสาธารณสุข มีการประกาศเตือนภัยแก่ประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัว โดยเมื่อวันที่ 6 มกราคม2565 ได้มีการประกาศเพิ่มระดับเตือนภัยเป็นระดับ 4 ในวัน

 

พรุ่งนี้ (20 มกราคม 2565) จะครบวงรอบติดตามมาตรการ2 สัปดาห์ จะมีการพิจารณาปรับลดระดับเตือนภัย แต่ทั้งนี้ ต้องดูองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น อัตราการแพร่เชื้อ การเสียชีวิต และขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาทางคลินิกของเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน จากกรมการแพทย์และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งคาดว่ามีประมาณ 10,000 ราย เพื่อหาลักษณะการติดเชื้อว่าส่งผลต่อการป่วยหนักและเสียชีวิตอย่างไร สำหรับเป็นข้อมูลในการหารือปรับลดระดับการเตือนภัย และวางมาตรการต่างๆ ต่อไป ส่วนการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับ ศบค. บนพื้นฐานทางวิชาการ

สำหรับมาตรการเตือนภัยระดับ 4  เช่น การงดไปสถานที่เสี่ยง งดรับประทานอาหารและดื่มสุราในร้าน ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมตัวจำนวนมาก เดินทางข้ามจังหวัดเท่าที่จำเป็น โดยสารขนส่งสาธารณะเท่าที่จำเป็นและเพิ่มความระมัดระวัง งดเดินทางไปต่างประเทศ และป้องกันตนเองด้วย VUCA ร่วมกับการปรับสีของพื้นที่ ทำให้โอกาสติดเชื้อลดลง 

 

จากตัวเลขการติดเชื้อที่ผ่านมาในช่วง 10 วัน ถือว่าไม่รุนแรง มีแนวโน้มลดลง สามารถรับมือได้ และจากการเฝ้าระวังการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน พบว่า ประมาณ 95%  มีอาการไม่มาก 

ส่วนผู้เสียชีวิต 2 รายที่รับรายงานว่าติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวค่อนข้างรุนแรง และผู้ป่วยอาการหนักอีกรายมีอาการของวัณโรค และพิษสุราเรื้อรังร่วม 

 

สำหรับการจะเปิด TEST & GO รอบใหม่ต้องดูความสมดุล และเพิ่มเติมมาตรการ เช่น การเพิ่มการตรวจหาเชื้อ การเพิ่มความครอบคลุมระบบประกันภัย ซึ่งต้องหารือกับ ศบค. และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขณะนี้ยังมีผู้ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้เดินทางเข้ามาอยู่ และยังคงพบการติดเชื้อ โดยในวันนี้มี 59 ราย 

 

ส่วนการลดวันกักตัวในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เป็น 7 วัน + 3 วัน คือ กักตัวไม่เกิน 7 วัน ตรวจ ATK วันแรก และก่อนวันสุดท้าย เมื่อผลเป็นลบสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้ แต่ต้องเข้มมาตรการ เลี่ยงคนจำนวนมาก และตรวจอีกครั้งในวันที่10 ขณะนี้ได้ผ่านการเสนอในที่ประชุม ECO แล้ว อยู่ระหว่างการออกเป็นเอกสารแนวทางการปฏิบัติต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง