svasdssvasds

วัคซีนโควิดการฉีดไฟเซอร์เข็ม 3 สูตรไหนป้องกัน โอมิครอน ได้ดี เช็คที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
19 ม.ค. 2565 เวลา 3:05 น. 1.5k

วัคซีนโควิดการฉีดไฟเซอร์เข็ม 3 กระตุ้น สูตรไหนป้องกัน โอมิครอน ได้ดี อ่านที่นี่ หมอยงเผยผลศึกษาการให้วัคซีนเชื้อตายนำมาก่อน ได้ผลไม่แตกต่างกับการให้วัคซีน ไวรัส Vector หรือ mRNA 

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความว่า

 

 

โควิด-19 (Covid-19) วัคซีน การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในสูตรต่างๆ 

 

 

ประเทศไทยได้มีการให้วัคซีนไปแล้วมากกว่า 110 ล้านโดส นับว่ามากพอสมควร และทั่วโลกมีการให้ไปแล้วร่วม 10,000 ล้านโดส แล้ว 

 

 

รวมทั้งประชากรจำนวนหนึ่งได้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ทำให้มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นเป็นบางส่วน 

 

 

ถึงแม้ว่าจะป้องกันการติดเชื้อ โอมิครอน (Omicron) ไม่ได้แบบสมบูรณ์ แต่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ลดความรุนแรงของโรคลง 

การกระตุ้นเข็ม 3  ในปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องให้ครบหลักการตามให้วัคซีนที่มี primary วัคซีน  2  โดส แล้วตามด้วยกระตุ้นเข็ม 3  เพื่อให้ภูมิคุ้มกันได้สูงและอยู่นานขึ้น ตามหลักของการให้วัคซีน 

 

 

ประเทศไทยมีการให้วัคซีนหลากหลายสูตรอย่างมาก การกระตุ้นต่างชนิดกัน ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วไป จะเห็นว่ามีผลงานองค์ความรู้ทางวิชาการระดับนานาชาติออกมามากมาย

 

 

การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยไฟเซอร์

 

 

ในวันนี้จะขอแสดงผลการให้วัคซีนเบื้องต้นในสูตรต่างๆ ที่ใช้ในประเทศไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Sinovac (ซิโนแวค)  ,Sinopharm (ซิโนฟาร์ม) ,AstraZeneca (แอสตร้าเซนเนก้า) , สูตรสลับ SV/AZ, Pfizer มาแล้ว 2 เข็ม และกระตุ้นด้วย mRNA ไฟเซอร์ (วันต่อไปค่อยเอาข้อมูล Moderna และการกระตุ้นด้วยวัคซีนอื่น มาแสดงต่อไป)

 

 

วัคซีนไฟเซอร์ เป็นวัคซีนที่ใช้กระตุ้นได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการฉีดเบื้องต้น  2 เข็มมาแล้ว ในสูตรเกือบทุกชนิด การให้วัคซีนเชื้อตายนำมาก่อน ได้ผลไม่แตกต่างกับการให้วัคซีน ไวรัส Vector หรือ mRNA 
 

การทำการศึกษาครั้งนี้ เราได้ทำการศึกษาทั้ง ภูมิต้านทาน โดยตรวจ 2 วิธี ในแต่ละรูป

 

 


นอกจากนี้ ยังได้ทำการศึกษา sVNT ต่อไวรัสทั้งสายพันธุ์ อู่ฮั่น อัลฟา เบต้า และ เดลตา และโอมิครอน รวมทั้งการศึกษา FRNT ด้วยไวรัสเชื้อเป็นสายพันธุ์เดลตาและโอมิครอน ข้อมูลแสดงผลการยับยั้งสายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอน ได้เป็นอย่างดี 

 

 

การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยไฟเซอร์

 

 

แสดงว่าที่ผ่านมาประเทศไทยได้เดินมาถูกทางแล้ว ผลงานทั้งหมดอยู่ระหว่างการเขียน เพื่อลงในวารสารระดับนานาชาติ

 

 

สำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยนั้น "ฐานเศรษฐกิจ" ติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 64 - 17 ม.ค. 65 มีการฉีดสะสมแล้วทั้งหมด 109,828653 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 51,834424 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 47,637,067 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 10,357,162 ราย 

แท็กที่เกี่ยวข้อง