สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี!

18 ม.ค. 2565 เวลา 7:27 น. 476

เช็คด่วน!สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี สำหรับผู้มีอายุ 60 ปี และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ตรวจสอบเงื่อนไข - คุณสมบัติ พร้อมช่องทางลงทะเบียนที่นี่

วันที่ 18 มกราคม 2565 สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ให้กับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป และสามารถเลือกวันเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามที่กำหนด ณ สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ


โดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้


1.ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใดๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา  จำนวน 2 เข็ม 

สามารถลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน (คลิกลงทะเบียนที่นี่) และเลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 19,20 ม.ค. 2565 ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จะเป็นวันที่ 17 ก.พ. 2565

2. ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป  ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

 

หรือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป  ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว  โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

 

สามารถลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน (คลิกลงทะเบียนที่นี่)และ เลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 19,20,21,22 ม.ค. 2565


ทั้งนี้เมื่อลงทะเบียนแล้วเลือกวันและเวลารับวัคซีน และกดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอสรุปข้อมูลการลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับวัคซีน

 

ข้อควรรู้

  • หากตรวจพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ
  • กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
  • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
  • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี

 


 

Tags