คำขวัญวันครู 65 ย้อนรอยคำขวัญวันครู เช็คที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
12 ม.ค. 2565 เวลา 18:14 น. 6.0k

"พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต" คำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคำขวัญย้อนหลัง พ.ศ.2559-2564

วันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 ในขณะที่คำขวัญวันครูในช่วงแรก ๆ (พ.ศ.2522-2529) นั้นเป็นลักษณะของการโอวาท แนวคิด หลักการการเป็นครูที่ดี และข้อปฏิบัติในการทำหน้าที่ครู โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้มอบให้ ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความข้อความที่กระชับ กะทัดรัด และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยนายกรัฐมตรีเป็นผู้มอบคำขวัญให้

สำหรับปี 2565 นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้มอบคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันครูไว้ว่า "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต" 

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมคำขวัญวันครูที่ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี มอบไว้ให้ตั้งแต่ปี 2529-ปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้

คำขวัญวันครู ปี 2565 :

  • "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" 

คำขวัญวันครู ปี 2564 : 

  • "ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ"

คำขวัญวันครู ปี 2563 : 

  • "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา"

คำขวัญวันครู ปี 2562 :

  • "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี"

คำขวัญวันครู ปี 2561 : 

  • "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"

คำขวัญวันครู ปี 2560 : 

  • "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"

คำขวัญวันครู ปี 2559 : 

  • "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ" 

คำขวัญวันครู 65 ย้อนรอยคำขวัญวันครู เช็คที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง