เช็ค 8 อาการโอมิครอน ล่าสุด เกินครึ่งไม่แสดงอาการ พบมากสุดคืออาการอะไร

11 มกราคม 2565

อธิบดีกรมการเเพทย์ เผย 8 อาการโอมิครอน ล่าสุด เกินครึ่งไม่แสดงอาการ พบมากสุดคืออาการอาการที่พบมากสุด ไอ-เจ็บคอ

อัพเดท อาการโอมิครอน ล่าสุด หลังเชื้อโควิดโอมิครอนสร้างความวิตกกังวลให้กับหลายคนว่าเอ๊ะ อาการแบบนี้ที่เป็นอยู่ติดเชื้อโอมิครอนแล้วหรือยัง ฐานเศรษฐกิจ จะพาไปดูว่าอาการโอมิครอนมีอะไรบ้าง และพบมากสุดคืออาการแบบไหน 

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า จุดที่น่าสังเกตคือ อาการมีไข้พบน้อยลง หมายความว่า เวลาไปสถานบริการทั้งหลาย นอกจากตรวจไข้วัดอุณหภูมิ อาจจะต้องซักถามอาการกันด้วย ว่ามีอาการอะไรหรือไม่ ถ้ามีอาการก็ไม่ควรให้เข้าไปในสถานบริการเหล่านั้น อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า

ปัจจุบันประเทศไทยพบโควิดโอมิครอนมากขึ้น แต่ประมาณครึ่งหนึ่งไม่มีอาการ ซึ่งควรรักษาด้วยการ Home Isolation หรือ Community Isolation

เช็ค 8 อาการโอมิครอน ล่าสุด

 1. ไอ 54%
 2. เจ็บคอ 37%
 3. มีไข้ 29%
 4. ปวดกล้ามเนื้อ 15%
 5. มีน้ำมูก 12%
 6. ปวดศีรษะ 10%
 7. หายใจลำบาก 5%
 8. ได้กลิ่นลดลง 2%

 

การนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาล 

 1. ไปตรวจที่โรงพยาบาล (รพ.)
 2. ตรวจที่หน่วยบริการเชิงรุก ซึ่ง 2 แบบนี้หากผลตรวจเป็นบวก ไม่ต้องติดต่อสายด่วน 1330 โดยหน่วยตรวจจะดำเนินการให้ และ 3.การตรวจ ATK ด้วยตนเอง
 3. หากผลเป็นบวก ให้โทร.1330 ช่องทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมไว้ รวมถึง ปลัด สธ.ยังสั่งการให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด เพื่อเป็นอีกช่องทางรองรับผู้ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกในการติดต่อด้วย แต่ต้องมีระบบคอยดูแล ถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลง ก็จะดำเนินการตรวจ PCR แต่ถ้ามีอาการ หรือมีภาวะเสี่ยงทางการแพทย์ จะตรวจ PCR ให้ทันที และจะพิจารณาว่าต้องเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่

 

กรณี ATK เป็นลบ

 • ถ้าไม่มีอาการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่มีประวัติเสี่ยง ขอให้กักตัว และตรวจ ATK ซ้ำทุก 3 วัน 
 • กลุ่มที่ไม่มีประวัติเสี่ยง ก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทั่วไป ในกรณีที่ผลลบแต่มีอาการและมีความเสี่ยงทางการแพทย์ ก็จะดำเนินการตรวจ PCR และพิจารณาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล