โควิดติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ "พาย" หมอเฉลิมชัยชี้ใช้เมื่อเดลตาครอนเป็นจริง

10 ม.ค. 2565 | 09:35 น.

โควิดติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ พาย (Pi) หมอเฉลิมชัยชี้ใช้เมื่อเดลตาครอนเป็นจริง ทำไมต้องตั้งชื่อนี้อ่านครบจบที่นี่ พร้อมเผยแนวทางการรายงานไวรัสสายพันธุ์ใหม่

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า

 

ถ้า Deltacron (เดลตาครอน) เป็นเรื่องจริง จะตั้งชื่อว่า ไวรัส Pi (พาย)
ในช่วงสองวันที่ผ่านมา เกิดเหตุดราม่าระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อ Deltacron

 

โดยจุดเริ่มต้นมาจากสำนักข่าวต่างประเทศบางแห่ง ได้รายงานกรณีนักชีววิทยาชาวไซปรัส ที่แจ้งว่าตนเองตรวจพบไวรัสก่อโรคโควิดสายพันธุ์ใหม่
ที่มีสารพันธุกรรมหลักเป็นเดลตา และมีตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไป 14 จุด ที่เหมือนโอมิครอน

 

จึงได้รายงานให้ GSAID รับทราบและตรวจสอบ รวมทั้งตั้งชื่อใหม่ว่า Deltacron
โดยที่ทาง GSAID หรือองค์การอนามัยโลกยังตรวจสอบไม่เรียบร้อย และยังไม่ได้สรุปผลว่าเป็นไวรัสใหม่

ในวันเดียวกันนั้นเอง มีนักไวรัสวิทยาชาวอังกฤษได้ตั้งข้อสังเกตว่า จากข้อมูลลักษณะพันธุกรรมของที่มีการรายงาน มีลักษณะเป็นไวรัสเดลตา

 

และอาจมีสารพันธุกรรมโอมิครอนมาปนเปื้อน ควรจะรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการเสียก่อน

 

การที่สำนักข่าวต่างประเทศบางแห่งเสนอข่าวเพื่อชิงความได้เปรียบ อาจจะทำให้สาธารณะสับสนเกี่ยวกับเรื่องไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้

 

อักษรกรีกที่ใช้ตั้งชื่อสายพันธุ์โควิด

 

มาวันนี้ สำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานต่อเนื่องว่า นักชีววิทยาชาวไซปรัสรายดังกล่าว ได้ออกมายืนยันว่าไม่มีการปนเปื้อนของไวรัสตามที่มีการตั้งข้อสังเกตจากนักไวรัสวิทยาชาวอังกฤษ

 

กรณีนี้ สำหรับผู้ที่สนใจและติดตามข่าวเรื่องไวรัสก่อโรคโควิด ควรเข้าใจเรื่องพื้นฐาน และการรายงานไวรัสสายพันธุ์ใหม่ดังนี้

 

  • โควิด-19 เป็นชื่อโรค เกิดจากไวรัสชื่อโคโรนาลำดับที่ 7 ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมเดี่ยวอาร์เอ็นเอ(RNA) จึงทำให้ไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ได้ง่าย
     
  • GSAID เป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่รวบรวมข้อมูลไวรัสใหม่ทุกสายพันธุ์ เมื่อตรวจสอบแล้วก็จะรายงานต่อสาธารณะ ที่ผ่านมามีข้อมูลการกลายพันธุ์ไปแล้วมากกว่า 1000 สายพันธุ์หลักและสายพันธุ์ย่อย

 

 

  • แม้พบว่าเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้ว ก็ยังจะต้องติดตามดูว่าไวรัสดังกล่าว มีผลต่อสามมิติของไวรัสหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีผล ก็ไม่มีความสำคัญที่สาธารณะจะต้องรับรู้ แต่นักวิชาการจะติดตามกันต่อไป

 

 

3 มิตินั้นประกอบด้วย ความสามารถในการแพร่ระบาด ความสามารถในการก่อความรุนแรงของโรค และความสามารถในการดื้อแต่วัคซีน

 

  • ถ้าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าวกระทบมิติใดมิติหนึ่ง และมีความสำคัญกับมนุษยชาติ องค์การอนามัยโลกจะตั้งชื่อไวรัสตามอักษรกรีก

 

 

สาธารณะจึงควรสนใจและติดตามใกล้ชิดเฉพาะไวรัสที่มีการตั้งชื่อเป็นอักษรกรีกแล้วเท่านั้น

 

ขณะนี้ได้ใช้อักษรกรีกไปแล้ว 15 ลำดับถึงโอมิครอน อักษรลำดับถัดไปคือ " พาย : Pi "

 

ดังนั้นไวรัสตัวที่จะมีความสำคัญถัดไป จะตั้งชื่อว่า "พาย"
กล่าวโดยสรุป

  • ไวรัส Deltacron ยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่จริง จำเป็นต้องรอผลตรวจสอบ จึงจะสรุปได้
  • ถ้าเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่จริง ก็จะต้องติดตามเก็บข้อมูลต่อไปว่า กระทบกับ 3 มิติทางด้านสาธารณสุขหรือไม่
  • ถ้าไวรัสสายพันธุ์ใหม่นั้น มีผลกระทบกับมิติทางด้านสาธารณสุขแล้ว จึงจะมีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า "พาย"