โควิดติดเชื้อ 9 วันป่วยพุ่ง 2.8 เท่า หมอเฉลิมชัยชี้โอมิครอนเริ่มพบมากขึ้น

09 ม.ค. 2565 | 04:31 น.

โควิดติดเชื้อ 9 วันป่วยพุ่ง 2.8 เท่า หมอเฉลิมชัยชี้โอมิครอนเริ่มพบมากขึ้นร่วมกับเดลตา ระบุสถิติตัวเลขของประเทศตะวันตกคือ เพิ่มขึ้นสองเท่าทุกสามวัน

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า

 

9 มกราคม 2565 ติดเชื้อเพิ่ม 8511 ราย เพิ่มขึ้น 2.8 เท่า ในช่วง 1-9 มกราคม 2565

 

สถานการณ์โควิดระลอกที่ 4 ของประเทศไทย ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565

 

โดยมียอดผู้ติดเชื้อต่ำสุดของระลอกที่ 3 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 2305 ราย

 

เนื่องจากในระลอกที่ 4 นี้ไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron)ได้เริ่มเข้ามาเป็นสายพันธุ์ก่อโรคร่วมกับสายพันธุ์เดลตา  และมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ
จึงทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ตามสถิติตัวเลขของประเทศตะวันตกคือ เพิ่มขึ้นสองเท่าทุกสามวัน

สำหรับประเทศไทยเราวันนี้ (9 มกราคม 2565) มีผู้ติดเชื้อ 8511 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับ 1 มกราคม 2565 ติดเชื้อเพิ่ม 2.8 เท่าในช่วงเวลา 9 วัน
โดยเป็นการเพิ่ม

 

 • ผู้ติดเชื้อในระบบ 2.9 เท่า
 • ติดจากตรวจเชิงรุก 2.1 เท่า
 • ติดในสถานกักตัว 2.5 เท่า

 

ที่น่าสนใจคือ เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นดังกล่าว มีการกระจายตัวเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลอย่างไรบ้าง

 

 

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19

 

พบว่าในช่วง 1-9 มกราคม 2565 

 • ผู้เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น 1.6 เท่า
 • ในโรงพยาบาลหลักเพิ่ม 1.9 เท่า 
 • โรงพยาบาลสนามเพิ่ม 1.4 เท่า
 • และแยกกักที่บ้านเพิ่ม 2.3 เท่า

โดยตัวเลขผู้รับการรักษาในระบบสุขภาพรวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 20,929 ราย

 

 • เป็นโรงพยาบาลหลัก 13,859 ราย
 • โรงพยาบาลสนาม 6194 ราย
 • แยกกักตัวที่บ้าน 1047 ราย

 

จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้เข้ารับการรักษาที่เพิ่มขึ้นกว่าครึ่ง เข้ามาดูแลรักษาอยู่ในโรงบาลหลัก มีเพียงส่วนน้อยที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามและแยกกักที่บ้าน

 

ซึ่งน่าจะเป็นทิศทางที่จะต้องปรับกันต่อไป เนื่องจากเมื่อไวรัสโอมิครอนมีจำนวนสัดส่วนมากขึ้น ก็ควรจะมีสัดส่วนผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงน้อยเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งควรดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนามและการแยกกักที่บ้านได้

 

การที่มีผู้ติดเชื้ออาการน้อยเข้ามาครองเตียงในโรงพยาบาลหลักช่วงนี้  จะทำให้จำนวนเตียงในโรงพยาบาลหลักมีไม่เพียงพอที่จะรับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางถึงอาการมากในอนาคตได้

 

สถานการณ์โควิด-19

 

วันนี้ 9 มกราคม 2565

 

 • ติดเชื้อเพิ่ม 8511 ราย
 • ติดในระบบ 7942 ราย
 • ติดจากตรวจเชิงรุก 199 ราย
 • ติดในสถานกักตัว 350 ราย
 • ติดในเรือนจำ 20 ราย
 • สะสมระลอกที่สี่ 46,115 ราย
 • สะสมทั้งหมด 2,269,550 ราย
 • รักษาหาย 2605 ราย
 • สะสม 2,193,867 ราย
 • รักษาตัวอยู่ 53,858 ราย
 • โรงพยาบาลหลัก 29,643 ราย
 • โรงพยาบาลสนาม 21,632 ราย
 • แยกกักที่บ้าน 1832 ราย
 • อาการหนัก 484 ราย
 • ใช้เครื่องช่วยหายใจ 113 ราย
 • เสียชีวิต 12 ราย
 • สะสมระลอกที่สี่ 127 ราย
 • สะสมทั้งหมด 21,825 ราย
 • ติดเชื้อเข้าข่าย 1265 ราย
 • สะสม 389,361 ราย