รวมจุดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 "ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า" ชลบุรี ล่าสุด

09 มกราคม 2565

อัพเดท จุดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และเข็ม 4 "ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า" รพ.ในจังหวัดชลบุรี วันนี้-16 มกราคม 2565

ปัจจุบันสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ยังน่าเป็นห่วง โดยล่าสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี หรือ สสจ.ชลบุรี รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด ณ วันที่ 9 มกราคม 2565 สูงถึง 921 ราย มาตรการหรือวิธีการป้องกันการติดเชื้อที่ดีที่สุดเวลานี้

นอกจากการสวมหน้ากาก หมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้ว การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด นับว่าเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดที่จะลดอาการ และความรุนแรงได้กรณีหากเกิดการติดเชื้อโควิด

ล่าสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ Walk in สำหรับประชาชนในจังหวัดชลบุรี หรือประชาชนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 16 ม.ค. 2565 ดังนี้

1.Pfizer สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้

 • สูตร Pfizer เข็ม 1 – เข็ม 2
 • เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือน ขึ้นไป     

2. Pfizer เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

 • Sinopharm ครบ 2 เข็ม
 • Sinovac ครบ 2 เข็ม
 • AstraZeneca ครบ 2 เข็ม
 • Sinovac + AstraZeneca
 • Sinopharm + AstraZeneca

3. AstraZeneca สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้

 • สูตร AstraZeneca เข็ม 1 – เข็ม 2
 • สูตร AstraZeneca เข็ม 1 - Pfizer เข็ม 2
 • เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือน ขึ้นไป

4. AstraZeneca เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

 • Sinopharm ครบ 2 เข็ม
 • Sinovac ครบ 2 เข็ม

5. AstraZeneca เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

 • Sinovac + AstraZeneca
 • Sinopharm + AstraZeneca

6. AstraZeneca เข็ม 4 สำหรับกลุ่ม 608 และผู้ประกอบวิชาชีพในร้านขายยาและคลินิกที่ได้รับสูตรวัคซีนดังนี้ มากกว่า 3 เดือน Sinovac 2 เข็ม + AstraZeneca

รวมจุดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 "ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า" ชลบุรี ล่าสุด

รวมจุดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 "ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า" ชลบุรี ล่าสุด

รวมจุดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 "ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า" ชลบุรี ล่าสุด

รวมจุดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 "ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า" ชลบุรี ล่าสุด

รวมจุดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 "ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า" ชลบุรี ล่าสุด

รวมจุดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 "ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า" ชลบุรี ล่าสุด

รวมจุดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 "ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า" ชลบุรี ล่าสุด

รวมจุดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 "ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า" ชลบุรี ล่าสุด

รวมจุดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 "ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า" ชลบุรี ล่าสุด

รวมจุดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 "ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า" ชลบุรี ล่าสุด

รวมจุดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 "ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า" ชลบุรี ล่าสุด

รวมจุดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 "ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า" ชลบุรี ล่าสุด

รวมจุดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 "ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า" ชลบุรี ล่าสุด

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี