“ นนท์ booster" ขยายเวลาลงทะเบียน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AstraZeneca 

09 ม.ค. 2565 | 10:16 น.

“ นนท์ booster" ขยายเวลาลงทะเบียน  ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AstraZeneca (booster) ถึงวันที่ 11 มกราคม 2565  ย้ำต้องลงทะเบียนเท่านั้น

สำหรับคนไทย  ไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย ตามสูตรของกรมควบคุมโรค ท่านจะได้ Pfizer เป็นเข็มที่ 4 ต่อไป

 โดยมีเงื่อนไข

 1️.ฉีดSinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อน 13 ธันวาคม 2564

2️.ฉีด Sinovac เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาก่อน 13 ตุลาคม 2564

 ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 11 มกราคม 2565  https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/vcevent/slot/37

 

“ นนท์ booster" ขยายเวลาลงทะเบียน  ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AstraZeneca 

โดยฉีดวัคซีนที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 13 มกราคม 2565 จำนวน 7,000 คน และ 14 มกราคม 2565 จำนวน 8,000 คน   เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing